Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh elektrostatického odlučovače 

    Broďák, Kamil
    Bakalářská práce je zaměřena na seznámení s problematikou elektrického odlučování. První část popisuje princip elektrického odlučovacího procesu. Druhá část se věnuje převážně mechanickým částem a jejich funkci v rámci ...
  • Způsoby filtrace vzduchu 

    Valenta, Jiří
    Bakalářská práce poskytuje přehled o používaných metodách při filtraci průmyslového vzduchu. Práce se skládá z těchto 5 hlavních částí- suché a mokré mechanické odlučovače, elektrické odlučovače, látkové filtry a filtrační ...