Now showing items 1-1 of 1

  • Úzkopásmový modem PLC 

    Skala, Milan
    Tato bakalářská práce se zabývá úzkopásmovým PLC modemem pro sítí 230/400 V. V první kapitole se nachází základní teorie o používaných modulacích, rušení, impedanci vedení, komunikaci, kapacitním a induktivním vazebním ...