Now showing items 1-20 of 26

 • Alternativní pohony a paliva 

  Ondica, Rastislav
  Táto páca ukazuje iné možnosti pohonu automobilu, ako sú benzín a nafta. Pojednáva rôzne alternatívne palivá pre spaľovacie motory. Taktiež vysvetľuje hybridný a elektrický pohon vozidiel. Zameriava sa hlavne na aspekty ...
 • Battery Electric Vehicle Charging and Operating Costs Analysis 

  Zajac, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with issues of battery electric vehicle charging. Key mechanisms are defined and the possibilities of charging station designs are presented. Active charging stations, their advantages and impacts on grid ...
 • Design golfového vozíku 

  Drápalová, Jana
  Hlavním přínosem této práce je nový pohled na designové zpracování golfového vozíku pro 2 hráče. Cílem je vytvořit vozík, který bude inovativní ve svém provedení, ale zachovávající všechny nutné technické, ergonomické, ...
 • Design městského jednostopého vozidla na elektrický pohon 

  Hrubý, Václav
  Práce se zabývá návrhem designu městského jednostopého vozidla na elektrický pohon. Finální produkt vyniká jednoduchým tvarováním, ojedinělým konstrukčním řešením a možností vyklopení sedla. Dalším zajímavým prvkem je ...
 • Design nákladního automobilu s elektrickým pohonem 

  Blahynka, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nákladního automobilu s bateriovým elektrickým pohonem. Prezentovaný návrh představuje řešení zohledňující technické náležitosti vozidla, ergonomické potřeby posádky a estetické ...
 • Elektromobilita, řešení infrastruktury pro domácnosti a společnosti 

  Ďuračka, Samuel
  Cieľom tejto bakalárskej práce je spracovanie prehľadu súčasného stavu poznania v oblasti rôznych spôsobov nabíjania elektromobilov, problematiky domácich nabíjacích staníc a batériových úložísk. Úvod práce je zameraný na ...
 • Fotovoltaický systém pro dobíjení elektromobilu 

  Krúpa, Lukáš
  Diplomová práca sa zaoberá použitím ostrovného fotovoltaického systému pre dobíjanie elektromobilu. Najprv je vysvetlený princíp premeny slnečnej energie na elektrickú energiu a teoreticky sú popísané komponenty systému. ...
 • Hnací ústrojí moderních elektromobilů 

  Mraček, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá hnacím ústrojím moderních elektromobilů. Úvodní část práce se stručně věnuje významným historickým milníkům elektromobility. Hlavní část práce popisuje různé koncepce samotného hnacího ústrojí a ...
 • Hybrid Photovoltaic Systems with Accumulation—Support for Electric Vehicle Charging 

  Mastný, Petr; Morávek, Jan; Vojtek, Martin; Drápela, Jiří (MDPI AG, 2017-06-22)
  The paper presents the concept of a hybrid power system with additional energy storage to support electric vehicles (EVs) charging stations. The aim is to verify the possibilities of mutual cooperation of individual elements ...
 • Infrastruktura pro elektromobilitu 

  Smutková, Karolína
  Tato práce se zabývá problematikou nabíjení elektromobilů, do níž spadá množství dílčích otázek. Poskytuje přehled o současných technických řešeních nabíjecích stanic, konektorů, komunikace vozidlo – nabíječka v průběhu ...
 • Koncept rychlonabíjecí stanice pro elektromobily s akumulací 

  Miškovský, Ján
  Predmetom tejto práce je vytvorenie konceptu rýchlonabíjacej stanice s akumuláciou a využitím obnoviteľných zdrojov. V úvodnej časti diplomovej práce je popísaná normou stanovená špecifikácia nabíjania elektromobilu za ...
 • Li-Ion Accumulators – Comparison Of Cathode Materials 

  Lexová, Kristýna (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The issue of energy storage becomes increasingly important with the growing need for safe and clean energy that could be used in portable electronics and electric vehicles. This paper shortly introduces the topic of ...
 • Minimizing Power Consumption of Automotive AC System by Condenser Fan Speed Control 

  Glos, Jan; Kozovský, Matúš; Šolc, František; Václavek, Pavel (IEEE, 2020-06-17)
  This paper introduces three methods of an automotive refrigeration compressor power measurement and computation. All the methods are evaluated on a test bench with convenient results. The model-based method in combination ...
 • Model elektrického vozidla v programu SIMULINK/SIMSCAPE 

  Kachlík, Jan
  Tématem diplomové práce je matematický model automobilu s elektrickým pohonem. Pohon se skládá z baterie článků Li-Ion, trojfázového střídače a synchronního motoru s permanentními magnety. Hlavním úkolem této práce je ...
 • Moderní hybridní pohony osobních vozidel 

  Švoma, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou současných hybridních pohonů v osobních automobilech. Práce obsahuje kategorizaci hybridních pohonů podle konstrukce a využití. Zabývá se také rozborem jednotlivých komponent ...
 • Moderní technologie pro úpravu tepelného prostředí automobilů s alternativními pohony 

  Gawlasová, Žaneta
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení současného stavu moderních technologií pro úpravu tepelného prostředí v automobilech s alternativními pohony. Stěžejní částí práce je rešerše pokročilých systémů, jejíchž cílem je ...
 • Modulární platforma MEB pro elektromobily 

  Tkach, Svitlana
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou možností nově vyvinuté modulární platformy MEB pro elektromobily koncernu Volkswagen. Cílem bylo vytvoření rešeršní studie o technických parametrech platformy a možnostech jejího ...
 • Nabíjecí stanice pro elektromobily 

  Zajac, Tomáš
  Predmetom bakalárskej práce sú elektrické vozidlá a ich nabíjanie. V prvej časti je uvedená kategorizácia elektrických vozidiel spolu s popisom akumulátorov využívaných v EV a ich základných vlastností. Následne sú definované ...
 • Návrh systému vertikálního otevírání dveří elektromobilu 

  Kolečář, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je výběr vhodného mechanismu automatického otevírání dveří pro elektromobil kategorie EU L7e. Pomocí analýzy dostupných řešení na trhu jsou k bližšímu zkoumání zvoleny tři koncepty. Klíčové prvky ...
 • Problematika ekologické dopravy osobních vozidel 

  Španko, Dominik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou ekologickej dopravy osobných vozidiel. Cieľom práce je rozbor danej problematiky a zhodnotenie negatívnych vplyvov spôsobených osobnými vozidlami. V úvode sú predstavené ...