Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza monitorování zemní hráze malé vodní nádrže 

    Králíková, Štěpánka
    Diplomová práce se zabývá využitím metody elektrické impedanční spektrometrie (EIS) a na ni založených přístrojů Z-Metr II, Z-Metr III a Z-Metr VI, pro využití k monitorování zemních hrází malých vodních nádrží. Přístroje ...
  • Monitorování filtračních procesů probíhajících v zemních hrázích 

    Gardavská, Zuzana
    Disertační práce s názvem „Monitorování filtračních procesů probíhajících v zemních hrázích“ představuje možnosti využití metody elektrické impedanční spektrometrie (EIS), a na ni založených přístrojů Z-metr II a Z-metr ...