Now showing items 1-2 of 2

  • Antistatické vlastnosti materiálů v technické praxi 

    Vodička, Tomáš
    Bakalářská práce se zabývá vlastnostmi antistatických materiálů v technické praxi. V teoretické části je popsané matematicky a fyzikálně elektrické pole, princip elektrizace, triboelektrický jev, druhy elektrostatických ...
  • Elektrifikace a řízení prototypu 3D tiskárny 

    Pavelka, Martin
    Tato práce se věnuje oblasti 3D tisku. Stručně shrnuje historii, technologie a materiály. Věnuje se především konstrukčnímu řešení 3D tiskárny s funkcí automatického vykládání tiskové podložky. Výběrem elektrických komponent ...