Now showing items 1-4 of 4

 • Biosenzory na bázi modifikovaných TiO2 nanočástic 

  Valkovičová, Jiřina
  Práce je zaměřena na výrobu deponovaných kvantových teček z oxidu titaničitého za použití nanoporézní masky. Zabývá se zejména jejich luminiscenčními (fluorescenčními) vlastnostmi, díky kterým jsou vhodným základem biosenzoru ...
 • Galvanic Deposition of Gold Nanorods via AAO Template for VOCs Sensing 

  Šetka, M. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The use of gold nanostructures for the creation of sensing devices for volatile organic compounds (VOCs) is particularly important because of their unique electronic, optical, and catalytic properties. In this paper, the ...
 • Příprava kovových nanodrátů elektrochemickou depozicí 

  Ostřížek, Petr
  V této práci jsme studovali možnosti přípravy kovových nanodrátů pomocí tzv. templátových metod. Jedná se o depozici struktur přes tvarové masky. Další částí byl návrh jednoduché aparatury pro elektrochemickou depozici ...
 • Příprava vícevrstevných struktur pomocí elektrodepozice v šablonách 

  Lednický, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřená na výrobu Au-PANI-Au nanodrátů. Prezentovaná výroba nanodrátů je založená na elektrochemické depozici různých kovů a polymerizaci polyanilínu do porézních šablon z porézní anodické aluminy ...