Now showing items 1-2 of 2

  • Metody nekonvenčního obrábění 

    Exnerová, Jitka
    Bakalářská práce se zabývá metodami nekonvenčního obrábění. V první části je popsána historie metod obrábění, následuje charakteristika jednotlivých metod a jejich porovnání. Druhá část práce se zaměřuje na metodu vodního ...
  • Návrh na zefektivnění technologie obrábění průniku otvorů 

    Čaňo, Lubomír
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem na zefektivnění technologie odjehlení hrany průniku otvorů uvnitř dané součásti. V úvodní kapitole se věnuje představení společnosti Česká zbrojovka a.s., kde tvorba práce probíhala. ...