Now showing items 1-2 of 2

  • Elektrické výboje ve vodných a organických roztocích 

    Klímová, Edita
    Práce je zaměřena na studium elektrických výbojů v kapalinách s důrazem na vodné roztoky. Generací výboje ve vodných roztocích dochází k současnému působení UV záření, rázových vln, elektrického pole a především reaktivních ...
  • Materiály a komponenty pro lithno-iontové zdroje proudu 

    Jirák, Tibor
    Disertační práce se zabývá elektrodovými materiály a komponenty pro lithno-iontové zdroje proudu. Konkrétně se jedná o dva typy materiálů, nanostrukturovaný Li4Ti5O12 s vnitřním spinelovým uspořádáním a LiCoO2 s vrstevnatou ...