Now showing items 1-6 of 6

 • Elektromagnetický návrh synchronního motoru s permanentními magnety 

  Žák, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou synchronního motoru s permanentními magnety. Je zde proveden návrh motoru za pomoci analytických a empirických vztahů. Hlavní důraz je kladen na popis magnetického obvodu motoru. Následně je ...
 • Induction Machine Electromagnetic And Thermal Design Platform 

  Rúra, Dávid (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  Induction motors are used for wide range industrial applications. Each technology has different requirements for driving mechanism. This paper deals with the complex solution for totally enclosed fan cooled (TEFC) three-phase ...
 • Návrh asynchronního motoru pro kaskádní systém čerpání kapalin 

  Juchelka, Roman
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu elektrického motoru pro přímý pohon kaskádního systému čerpání kapalin. Nejprve je vybrán vhodný typ motoru a některé jeho základní parametry. Zvolen byl 4 pólový třífázový asynchronní ...
 • Návrh generátoru s permanentními magnety 

  Štencl, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá elektromagnetickým návrhem synchronního generátoru s permanentními magnety na rotoru. Cílem práce je ověřit již vyrobený prototyp generátoru, který po odzkoušení vykazuje problémy s přehříváním ...
 • Návrh vysokootáčkového asynchronního motoru 

  Čech, Jiří
  V první části této práce jsou uvedeny obecné informace k elektromagnetickému návrhu asynchronního motoru. Zaměření první kapitoly je především na vysvětlení jednotlivých vlivů, které je nutné při návrhu motoru zohledňovat. ...
 • Návrh vysokootáčkového motoru 350kW 40 000min-1 

  Karásek, Ladislav
  Tato práce se zabývá problematikou vysokootáčkových strojů. V úvodu práce je přehled některých již vyrobených vysokootáčkových strojů. Jako vhodný stroj pro zadané parametry byl zvolen asynchronní stroj s masivním rotorem ...