Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza dynamiky a výroba prototypu Gaussovy pušky 

  Militký, Ondřej
  Tato práce se zabývá popisem principu Gaussovy pušky. Je zde popsán fyzikální princip, na kterém zařízení funguje, provedení konstrukce a její výhody a omezení. Dále je vytvořen výpočtový model v prostředí Matlab Simulink, ...
 • Chůze jako alternativní zdroj elektrické energie 

  Smilek, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou využití principu energy harvestingu pro generování elektrické energie z lidské chůze. Je provedeno vlastní měření zrychlení na různých částech lidského těla během chůze, na jehož základě ...
 • Diferenční rychlostní snímač 

  Konečný, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem snímače pro měření vzájemné relativní rychlosti kmitání dvou povrchů. V práci jsou popsaná jednotlivá možná řešení, jejich výhody a nevýhody. Dále je proveden patentový průzkum. Hlavní ...
 • Elektromagnetické dělo 

  Kovařík, Martin
  Tato Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací elektromagnetického děla pro testování různých projektilů o maximálním výkonu 19 J. Běžné mechanizmy pro urychlování projektilů používají stlačený vzduch nebo explozi, ...
 • Experimentální elektromagnetické vystřelovací zařízení s více stupni 

  Kovařík, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací vícestupňového elektromagnetického vystřelovacího zařízení pro ověření možnosti zvýšení účinnosti. V práci je zahrnuta simulace magnetického obvodu a návrh jednotlivých ...
 • Indukční ohřev pro malé aplikace 

  Hrbáč, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi realizací indukčních pecí určených pro malé aplikace. Jsou zde uvedeny teoretické podklady nezbytné pro návrh indukčních zařízení a principy, na kterých je založen indukční ohřev. ...
 • Magnetický vibrační generátor pro nízké budící frekvence 

  Szabó, Hugo
  Táto bakalárska práca je zameraná na návrh magnetického vibračného generátora pre nízke budiace frekvencie. Generátor sa skladá z mechanickej a elektrickej časti, pričom mechanická časť je tvorená dvoma levitujúcimi magnetmi, ...
 • Mechatronická soustava pro prezentaci kmitání a tlumení 

  Sirota, Tomáš
  Táto práca je zameraná na vytvorenie sústavy pre prezentáciu kmitania, pričom jej základ je tvorený elektromagnetickým tlmičom, ktorého vlastnosti sú viac než vhodné na použitie v takejto sústave. V prvej časti sú uvedené ...
 • Nabíjecí systém v automobilu 

  Kovačík, Lukáš
  Práce se zabývá rozborem nabíjecího systému v automobilu. Jsou zde popsány hlavní prvky této obvodové soustavy, se zaměřením na automobilové alternátory. Byla objasněna funkce jednotlivých částí alternátoru a porovnání ...
 • Návrh autonomního zdroje pro měřicí jednotku na rotoru elektrického stroje 

  Kura, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem a následnou konstrukcí autonomního napájecího zdroje pro bezdrátovou měřící jednotku teploty, která je umístěna na rotoru elektrického stroje. Teoretická část této práce je věnována popisem metod v ...
 • Návrh koncepce elektromagnetického tlumiče 

  Sirota, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá problematikou elektromagnetických tlmičov a ich návrhu. Porovnáva niekoľko rôznych technických riešení. Je spracovaná základná štruktúra tlmiča a prvotný návrh jednotlivých parametrov vychádzajúci z ...
 • Návrh vibračního generátoru s planžetovým uložením 

  Beňo, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom vibračného generátora s planžetovým uložením. Jej hlavným cieľom je nie len návrh funkčnej konštrukcie, ale aj zaujímavé podanie danej problematiky. Vibračný generátor s planžetovým ...
 • Transformátor - podklady pro výuku v elektronické formě 

  Kijovský, František
  Úlohou tejto bakalárskej práce je spracovanie problematiky transformátorov, formou učebného textu. Snaží sa jednoduchým spôsobom popísať princíp činnosti, spôsob vyhotovenia a fyzikálne deje ktoré sa odohrávajú pri jeho ...
 • Úprava konstrukce mechatronické soustavy pro prezentaci tlumeného kmitání 

  Hanuška, Rostislav
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí mechatronické soustavy pro prezentaci kmitání s elektromagnetickým tlumením za účelem jejího praktického využití ve výuce. Součástí je úvod do problematiky související s kmitáním ...
 • Vliv trajektorie elektronového svazku na vlastnosti povrchu oceli 42CrMo4 

  Mikuš, Tomáš
  Práce se zabývá povrchovým kalením oceli 42CrMo4 elektronovým svazkem. Je studován vliv parametrů a zejména trajektorie elektronového svazku na výsledné vlastnosti a strukturu kalené vrstvy. Bylo zkoumáno kalení elektronovým ...
 • Vysokoúčinná bezdrátové nabíjací zařízení pro li-ion akumulátory 

  Bottyán, Marian
  Zámerom semestrálnej práce je návrh a~vývoj vysokoúčinného bezdrôtového nabíjacieho zariadenia li-ion batérií. Podľa kritérií na vysokú účinnosť a~bezpečnosti zariadenia na okolie sú v~návrhu volené súčiastky. V~závere ...