Now showing items 1-5 of 5

 • Elektromagnetický výpočet elektrického stroje pro letecké aplikace 

  Halašta, Vítězslav
  Tato bakalářská práce se zabývá elektromagnetickým výpočtem elektrického stroje pro letecké aplikace. Byla vytvořena literární rešerše na elektrické stroje a s nimi spojené trendy využívané v letectví a uvedeny byly požadavky ...
 • Návrh a optimalizace synchronního reluktančního motoru 

  Bárta, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem synchronního reluktančního motoru příčně laminového typu. Úvodní část seznamuje čtenáře s problematikou principu činnosti a návrhu tohoto stroje. Hlavní část práce je ovšem věnována samotnému ...
 • Rotor Design and Optimization of Synchronous Reluctance Machine 

  Bárta, Jan; Ondrůšek, Čestmír (MM publishing s.r.o., 2015-03-11)
  Svět má bezedný apetit po elektrické energii. Většina této energie je použivána pro napájení elektrických strojů. Díky tomu elektrické stroje reprezentují velký potenciál pro energetické úspory. Synchronní reluktanční motor ...
 • Vázané modelování asynchronního motoru metodou fyzikálního modelování 

  Toman, Marek
  Tato práce se zabývá vzájemnou interakcí jednotlivých fyzikálních dějů v asynchronním motoru. První část práce je věnována výpočtu elektrických poměrů v asynchronním motoru. Na základě náhradního zapojení ve tvaru Gamma-článku ...
 • Vázané modelování asynchronního motoru metodou konečných prvků 

  Gregor, Tomáš
  Tato práce se zabývá komplexním modelováním asynchronního motoru pomocí metody konečných prvků. To spočívá ve vytvoření modelů založených na různých fyzikálních podstatách a jejich propojení. K modelování systému jsou ...