Now showing items 1-10 of 10

 • Autonomní napájecí zdroj se zvýšenými požadavky na EMC 

  Burian, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem mechanické části, elektrické části a otestováním autonomního napájecího zdroje. Skládá se z výběru materiálů, návrhu tvarů a výpočtů průchodek pro obal zařízení pro zajištění potřebných ...
 • Laboratory Experiment For Subject Ecology Of Production: Influence Of Water Vapour On The Amount Of Incident Sunlight 

  Balcárková, Lucie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  Electromagnetic radiation coming from the Sun passes through the Atmosphere. Part of the radiation is absorbed, another part is reflected back to the Space. This laboratory experiment was created to provide students a ...
 • Měření teploty v elektrických strojích 

  Halfar, Ivo
  Bakalářská práce Měření teploty v elektrických strojích se zabývá vznikem a šířením tepla u elektrických motorů a měřením teploty. Teplota je v diagnostice jednou z nejdůležitějších veličin. Vysoká teplota nám může u motorů ...
 • Moderní zobrazovací metody v medicíně 

  Pařízek, Aleš
  Cílem této práce je popsat základní principy a fyzikální veličiny spjaté s jednotlivými zobrazovacími metodami a poté jednotlivé metody porovnat. Práce popisuje vznik rentgenového záření, jeho interakci s různými materiály ...
 • Návrh simulátoru ranního slunce 

  Suský, Stanislav
  Tato práce se zabývá seznámením s problematikou vlivu elektromagnetického záření na cirkadiánní rytmy a jejich vlivu na organismus. V práci jsou popsány cirkadiánní rytmy a jejich vliv na organismus, umístění a popis funkcí ...
 • Realistický model oblohy 

  Kussior, Zdeněk
  Dokument popisuje teoretickou přípravou a řešení realistické vizualizace volumetrických oblaků pro prostředí simulátoru, běžícího v reálném čase. V první části se zabývám meteorologickým základem celého problému a uvádím ...
 • Spektrální vlastnosti denního světla jako časoprostorová funkce 

  Mayer, Jan
  Diplomová práce popisuje základní údaje o Slunci, sluneční konstantě, průchodu slunečního záření zemskou atmosférou. Popisuje účinky složek optického záření a fyzikální charakter slunečního záření. Práce také popisuje ...
 • Studium účinnosti novodobých tepelných izolací pro stavby 

  Šot, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problémem termoreflexních tepelných izolací. Práce se zčásti věnuje energetické náročnosti budov a související problematikou. Ve větší míře je rozebrána problematika šíření tepla materiálem a ...
 • Vliv modrého světla na lidský organismus 

  Dvořák, Petr
  Tato práce vysvětluje pojem „modré světlo“. Zabývá se zdroji modrého světla a účinky tohoto typu elektromagnetického záření na lidský organismus. Pozornost je věnována především problémům, které může modré světlo způsobit. ...
 • Využití termovizní kamery pro měření teploty elektrických strojů 

  Halfar, Tomáš
  Bakalářská práce Využití termovizní kamery pro měření teploty elektrických strojů seznamuje s problematikou tepla, jeho vznikem, šířením. V této práci jsou uvedeny moţnosti měření teploty. Jsou zde uvedeny především metody ...