Now showing items 1-7 of 7

 • Hodnocení fyzikálních polí v krajinné lokalitě 

  Jílek, Michael
  Práce se zaměřuje na shromáždění teoretických podkladů pro geomagnetická měření, měření elektromagnetického pole a radiometrických veličin v přírodní lokalitě a následné hodnocení získaných výsledků z hlediska jejich ...
 • Hodnocení fyzikálních polí v krajinné lokalitě 

  Jílek, Michael
  Práce se zaměřuje na shromáždění teoretických podkladů pro geomagnetická měření, měření elektromagnetického pole a radiometrických veličin v přírodní lokalitě a následné hodnocení získaných výsledků z hlediska jejich ...
 • Modelování pohybu částice v elektrickém a magnetickém poli pro výuku středoškolské fyziky 

  Mudrík, Samuel
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením výukového nástroje - programu umožňujíciho simulaci vlivu elektromagnetických sil na subatomární částice. Nejdříve jsou popsané požadované vlastnosti, následuje přehled existujících ...
 • Návrh magnetického ložiska pro čerpadlo 

  Pruša, Radomír
  Cílem předkládané bakalářské práce je navrhnout magnetický ložiskový systém přečerpávacího zařízení. Použití magnetických ložisek vychází z požadavku zamezení kontaktu čerpaného média s jakýmkoliv mazacím prostředkem. ...
 • Pohon pro bezucpávkové čerpadlo 

  Pruša, Radomír
  Cílem předkládané diplomové práce je navrhnout pohon pro bezucpávkové odstředivé čerpadlo. Navržený motor s axiálním magnetickým tokem je oboustranné struktury s vnitřním bezželezným statorem. Konstrukce bezucpávkového ...
 • Realizace elektromagnetické polohovací platformy pro testování nelineárních řídících algoritmů a identifikačních metod 

  Rajchl, Matej
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a konštrukciou elektromagnetickej, polohovacej platformy, pre testovanie nelineárnych riadiacich a identifikačných algoritmov. Platforma je založená na tvarovaní magnetického poľa v ...
 • SNOM sondy se speciálními vlastnostmi 

  Slabý, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá skenovací mikroskopií v blízkém poli (SNOM). Pomocí SNOM je experimentálně měřeno blízké pole interference povrchových plazmonových polaritonů (PPP) na strukturách tvořených drážkami na ...