Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení hyaluronanů elektromigračními metodami 

    Bártová, Adéla
    Tato práce se zabývá popisem kyseliny hyaluronové, charakterizací jejího chování v roztoku, jejími chemicko-fyzikálními vlastnostmi a využitím v různých průmyslových odvětvích. Součástí práce je také část věnovaná možnostem ...