Now showing items 1-10 of 10

 • Active Forearm Prosthesis 

  Vařečka, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The aim of this work is to design active forearm prosthesis. This prosthesis scans myoelectric signals from upper limb, especially from forearm. Signals are processed by analog filters. Muscle contraction is evaluated by ...
 • Fokusace očí na charakteristické prvky vizuálního vjemu 

  Fejgl, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá fyziologií svalů pro pohyb oka a problematikou měření povrchové elektromyografie. Je zde vysvětlena fyziologie a analýza očních pohybů. Dále se práce zabývá různými způsoby měření elektrookulografu ...
 • Kinematická analýza pohybu cyklisty s transtibiální protézou. 

  Stoklásek, Pavel
  Práce je zaměřena do oblasti biomechaniky a zabývá se experimentálním zjištěním vhodných kinematických poměrů klikového mechanismu závodního kola a transtibiální protézy dolní končetiny závodního cyklisty s posouzením ...
 • Konstrukční celky bioprotéz horních končetin 

  Mužný, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zaobírá bioprotézami horních končetin. Cílem práce je vytvořit přehled o rozdělení a typech protéz a jejich jednotlivých konstrukčních prvcích. Zejména se pak věnuje problematice myoelektrických ...
 • Možnosti řízení myoelektrické protézy horní končetiny 

  Chalupa, Daniel
  Práce se zabývá návrhem algoritmu pro rozeznání jednotlivých prstů a vzorů v elektromyografickém signálu pro následné řízení protézy horní končetiny. Součástí je také testování a analýza vybraného postupu.
 • Variabilita rozložení tlakových sil v oblasti chodidla se spojením EMG 

  Semeráková, Nikola
  Bakalářská práce je zaměřena na variabilitu rozložení tlakových sil v oblasti chodidla se spojením elektromyografie. Součástí práce je fyziologie svalové soustavy dolních končetin, kde jsou také rozebrány konkrétní svaly, ...
 • Variabilita rozložení tlakových sil v oblasti chodidla se spojením EMG 

  Semeráková, Nikola
  Bakalářská práce je zaměřena na variabilitu rozložení tlakových sil v oblasti chodidla se spojením elektromyografie. Součástí práce je fyziologie svalové soustavy dolních končetin, kde jsou také rozebrány konkrétní svaly, ...
 • Vytvoření terapeutické hry s využitím EMG signálu 

  Drozd, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na elektromyografii a její využití pro biofeedback. Nejprve popisuje elektromyografii a způsob jakým se měří. Dále způsoby zpracování signálu EMG, aby se dal určitým způsobem kvantifikovat ...
 • Využití elektromyografických signálů v terapii 

  Janoušek, Oto
  Diplomová práce popisuje elektromyografické metody a zaměřuje se na jednu z nich, na myofeedback. V práci je popsán princip myofeedbacku, jeho realizace a využití a je zde objasněn pozitivní vliv užití terapeutických her ...
 • Zařízení pro měření elektrické aktivity svalů 

  Slouka, Petr
  V této práci je uvedeno seznámení se základními principy vzniku a přenosu akčního napětí. Následně je nastíněný rozvoj elektromyografie, která slouží ke snímání elektrických signálů ze svalů a vlastnosti elektromyografického ...