Now showing items 1-20 of 23

 • E-shop pro prodej stavebních materiálů 

  Czibor, František
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem vytváření informačních systémů. Po jejím úvodu do informačních systémů shrnuje jednotlivé kroky, postupy, při jejich vytváření. Cílem bylo vytvořit po důkladné analýze detailní návrh, ...
 • Elektronický obchod - jeho založenie, prevádzkovanie, propagácia a problémy s tým súvisiace 

  Vastušková, Valéria
  Predmetom bakalárskej práce je analýza a následné zhodnotenie efektívnosti spôsobu organizácie a súčasnej marketingovej stratégie internetového obchodu Petra computer s.r.o. Na základe získaných informácií tvorí výstup ...
 • Elektronický obchod a jeho marketing 

  Musilová, Veronika
  Ve své diplomové práci se budu věnovat vytvoření vhodného modelu e-marketingu pro elektronický obchod květinářství. Cílem bude skloubit možné nástroje online marketingu tak, aby mohla firma úspěšně fungovat na internetu a ...
 • Elektronický obchod pro vybranou firmu 

  Ivičič, Stanislav
  Práce je zaměřena na vytvoření návrhu elektronického obchodu pro konkrétní firmu, který bude dále použitelný jako aplikace k obchodování na internetu.
 • Model e-shopu 

  Kavalec, Martin
  Bakalářská práce vychází z provedené analýzy současného stavu firmy Salleko, s. r. o. Na jejímž základě se zaměřuje na rozšíření svých podnikatelských aktivit v elektronickém prostředí. A to na zavedení internetového ...
 • Model elektronického obchodování 

  Příborská, Lucie
  Má bakalářská práce se zabývá tvorbou modelu pro elektronické obchodování. Cílem práce je poskytnout potřebné informace pro kvalitní navržení a zavedení elektronického obchodu. Tento obchod by měl splňovat požadavky firmy ...
 • Model elektronického obchodu firmy 

  Soldánová, Drahomíra
  Cílem mé práce je vytvoření modelu elektronického obchodu firmy. První část obsahuje charakteristiku prostředí Internetu a jeho uživatelů. Dále se zaměřím na elektronické obchodování a identifikuji důležité parametry při ...
 • Model přímých plateb v internetovém obchodu 

  Svobodová, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na funkci přímých plateb v elektronickém prostřední. Stanovuje model, který pomáhá k lepšímu poukazování přímých plateb v internetovém obchodování. Cílem práce je právě navrhnutí takového modelu, ...
 • Moderní model elektronického katalogu 

  Folta, Martin
  Práce se zabývá modelem moderního elektronického katalogu, který slouží firmě k prezentaci svých služeb.
 • Možnosti přímých plateb v elektronickém obchodě 

  Kousal, Pavel
  Tématem mé bakalářské práce je „Možnosti přímých plateb v elektronickém obchodě“ a návrh optimálního modelu přímých plateb pro elektronický obchod. V práci se zabývám elektronickými platebními prostředky, jejich realizací ...
 • Návrh a implementace elektronického obchodu firmy 

  Šmaha, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem designu a struktury vznikajícího internetového obchodu běžícím na opensourcové distribuci. Návrh grafického designu se opírá o analýzu okolí podniku, konkurence a moderních trendů a je ...
 • Návrh a optimalizace internetového obchodu 

  Novák, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a optimalizaci nového internetového obchodu. Cílem práce je navrhnout a optimalizovat systém pro uživatele, administrátory, provozovatele ale i pro vyhledávače. Systém bude posléze ...
 • Návrh elektronického obchodu pro Orsana s.r.o. 

  Hejtmánková, Lenka
  Obsahem této bakalářské práce je návrh implementace elektronického obchodu firmy zabývající se zakázkovou výrobou a prodejem šperků a módních a bytových doplňků. Obchod bude realizován s využitím některého z open-source ...
 • Návrh elektronického obchodu pro Petyša Sport 

  Bartoň, Roman
  Obsahem této práce je návrh elektronického obchodu pro malou firmu Petyša Sport. Tato firma učinkuje v oblasti prodeje outdoorového oblečení a lyžařských potřeb. Koncept elektronického obchodu bude postaven na klasické ...
 • Návrh implementace elektronického obchodu 

  Hadač, Michal
  Hlavním tématem bakalářské práce bude vhodně navrhnout a implementovat do praxe elektronický obchod pro společnost Ekolux. V práci se budu zabývat samotným návrhem a zvolením vhodného open-source systému, dále tak vhodnou ...
 • Návrh internetového obchodu 

  Jaroš, Martin
  V bakalářské práci je popsán návrh na nový internetový obchod s reklamními předměty společnosti iMi Partner, a.s. Návrh zahrnuje změnu objednávkového procesu v souvislosti s propojením internetové aplikace a vnitropodnikového ...
 • Návrh internetového obchodu 

  Outrata, Jakub
  Bakalářská práce pojednává o problematice návrhu internetového obchodu, elektronických objednávkách, o možnostech zlepšení současného klasického stylu prodeje produktů k mnohem efektivnějšímu elektronickému způsobu. Obsahuje ...
 • Návrh řešení internetového obchodu 

  Zháněl, Jiří
  Práce se zabývá návrhem řešení internetového obchodu. Popisuje základní a nejvhodnější kroky při zavádění prodeje přes internet.
 • Podnikatelský záměr 

  Karlubíková, Michaela
  Témou diplomovej práce je vytvorenie realizovateľného podnikateľského zámeru pre zriadenie internetového obchodu s vlasovým tovarom. Konkrétne sa jedná o vlasy používané na predlžovanie. Podnik bude založený formou spoločnosti ...
 • Riziko projektování elektronického obchodu firmy 

  Gazdíková, Pavla
  Bakalářská práce se ve své úvodní části zabývá teoretickými poznatky z oblasti projektování elektronického obchodu a strategie firmy. Druhou část práce tvoří analýza současné situace firmy. Ve třetí, stěžejní části navrhuji ...