Now showing items 1-1 of 1

  • Strategie Elektronického obchodu firmy 

    Gašpar, Petr
    Moje bakalářská práce se bude zabývat volbou vhodnou strategie pro vybudování elektronického obchodu maloobchodní firmy. V práci se zaměřím na to jak docílit aby firma rozšířila své působení na trhu a to právě pomocí ...