Now showing items 1-12 of 12

 • Diagnostika moderních řídících jednotek motorů 

  Slíž, Martin
  Tématem této diplomové práce je návrh a realizace rozhraní pro komunikaci s moderními řídícími jednotkami řady EDC. Práce se věnuje úvodu do světa automobilové diagnostiky, rozboru komunikačních protokolů a pravidel pro ...
 • Diagnostika pohonných jednotek 

  Holeš, Cyril
  Diplomová práca je zameraná na stanovenie metodiky diagnostiky pohonných jednotiek u vozidiel so systémom vysokotlakového vstrekovania paliva common rail. V prvej časti je popísaná komunikácia diagnostických zariadení s ...
 • Elektronické řídicí jednotky pro 6-ti válcové vznětové motory 

  Florek, Matej
  Práca sa zaoberá problematikou vznetového spaľovacieho motora, jeho vznikom a historickým vývojom. Popisuje princíp fungovania 4-taktného procesu a komponenty motora. Približuje vývoj vstrekovacích systémov a popisuje ...
 • Elektronické stabilizační systémy osobních automobilů 

  Musil, Jan
  V této bakalářské práci jsou popsány základní elektronické systémy stabilizace. Tyto systémy slouží především k aktivní bezpečnosti v provozu, ale také k jízdnímu pohodlí posádky. Hlavní část práce je zaměřena na systémy ...
 • Hardware-in-the-loop simulace s využitítim xPC target toolboxu 

  Benko, Boris
  Táto práca pojednáva o použití xPC Target toolboxu v spolupráci s meracou kartou od National Instruments PCI-6259, na testovanie diagnostických embedded zariadení metódou hardware-in-the-loop. V úvode práce sa pojednáva o ...
 • Mechatronické systémy nákladních vozidel 

  Černošek, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá současnými mechatronickými systémy používanými u nákladních automobilů. V první části jsou popsány základní principy mechatronických systémů a komponenty, ze kterých se skládají. Druhá část uvádí ...
 • Metody ověřování technického stavu vozidel 

  Urban, Zdeněk (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Při posuzování technického stavu vozidla je nutné si ověřit nepřesné nebo zprostředkované informace zaměstnanců autoopravovny. Elektronická řízení jednotlivých skupin vozidla a nejnovější diagnostické postupy umožňují ...
 • Návrh testovacího pracoviště pro automatizované testování elektronické řídicí jednotky 

  Dalecký, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací části automatizovaného testovacího pracoviště pro výstupní testování elektronické řídicí jednotky při její samotné výrobě. Elektronická řídicí jednotka je vyráběna společností ...
 • Optimalizace termálního disociačního zdroje atomů vodíku pro SEM 

  Melichárek, Václav
  Tématem této bakalářské práce je optimalizace termálního disociačního zdroje atomárního vodíku. V rámci tohoto tématu byl proveden návrh a konstrukce nové elektronické jednotky k ovládání termálního disociačního zdroje, ...
 • Stanovení parametrů matematického modelu řídicí jednotky spalovacího motoru 

  Vychopeň, David
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu vhodné metodiky pro stanovení parametrů elektronické řídicí jednotky spalovacího motoru. Zabývá se způsobem měření vstupních dat do metodiky, základním popisem její funkce a zobrazením ...
 • Využití dat z řídicích jednotek vozidel při analýze silničních nehod 

  Švábenský, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na využití dat z řídicích jednotek pro analýzu nehod a pojistné podvody. Teoretická část práce se zabývá elektronickými systémy vozidel a jejich řídicími jednotkami, diagnostickými procesy, ...
 • Vývoj a implementace testovací jednotky pro malosériovou výrobu 

  Kolomazník, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá vývojem testovací jednotky pro malosériovou výrobu. V rešeršní části jsou představeny principy testování, také jsou zde diskutovány různé způsoby realizace testovacích konektorů a volba řídicí ...