Now showing items 1-1 of 1

  • Design dozimetru 

    Navrátilová, Sára
    Zadáním bakalářské práce je návrh designu dozimetru. Práce se zabývá analýzou současného stavu na trhu. Cílem je vytvoření designérského návrhu, který bude respektovat technické, ergonomické a estetické požadavky zadaného tématu.