Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza a návrh rozvoje elektronického obchodu firmy 

  Komárek, Petr
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku internetového obchodování ve společnosti Zahradní centrum Jindřichův Hradec. Práce popisuje současný stav již fungujícího internetového obchodu a na základě nastudovaného ...
 • Analýza a návrh zdokonalení jednotlivých elementů elektronického obchodu 

  Čep, Jaroslav
  Bakalářská práce hledá možnosti zdokonalení jednotlivých elementů v problematice elektronického obchodu a jejich aplikace. Naopak je důležité i zjištění kritických prvků a jejich náprava či odstranění za účelem zvýšení ...
 • Elektronický obchod firmy 

  Elčknerová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá rozšířením a zkvalitněním působení firmy na poli internetového prodeje, jak na velkoobchodní, tak na maloobchodní úrovni. Řeší dílčí cíle celého projektu, a to například analyzování současného ...
 • Marketingový plán pro eshop "ITprofirmy" 

  Knechtová, Petra
  Tato práce je zaměřena na sestavení marketingového plánu pro nově vznikající elektronický obchod "ITProfirmy.cz". Práce se skládá ze čtyř částí. První z nich se zabývá vymezením problému a vytyčením základních cílů. Dále ...
 • Model elektronického obchodování 

  Sikorová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá tématikou „Model elektronického obchodu firmy humi.cz provozovaný firmou Humi Outdoor, s. r. o.” Na základě analýzy elektronického obchodu a systému pro jeho tvorbu a správu jsou navržena taková ...
 • Model elektronického obchodování 

  Příborská, Lucie
  Má bakalářská práce se zabývá tvorbou modelu pro elektronické obchodování. Cílem práce je poskytnout potřebné informace pro kvalitní navržení a zavedení elektronického obchodu. Tento obchod by měl splňovat požadavky firmy ...
 • Návrh a implementace elektronického obchodu společnosti 

  Horsák, David
  Diplomová práce charakterizuje a analyzuje obchodní společnost. Obsahuje návrh řešení vyplývajících z analýzy, řešení implementačních problémů a je projektovým nástrojem pro zlepšení budoucího postavení firmy na trhu, a ...
 • Návrh elektronického obchodu 

  Hoško, Lukáš
  Bakalářská práce navrhuje na základě provedené analýzy vhodnou variantu elektronického obchodu pro firmu prodávající počítačové komponenty. Tento e-shop by měl splňovat požadavky firmy a zároveň pomocí navrhnuté propagace ...
 • Návrh optimalizace elektronického obchodu firmy 

  Soldán, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace elektronického obchodu firmy Textil Soldán.cz. Na základě provedené analýzy elektronického obchodu a systému pro jeho tvorbu a správu jsou navržena opatření, která ve ...
 • Návrh řešení internetového obchodu 

  Zháněl, Jiří
  Práce se zabývá návrhem řešení internetového obchodu. Popisuje základní a nejvhodnější kroky při zavádění prodeje přes internet.
 • Realizace nebo inovace IS firmy 

  Baroš, Jan
  Návrh informačního systému firmy pro elektronické obchodování. Práce objasňuje úlohu elektronického obchodování a popisuje postup vytvoření konkurenceschopného a funkčního elektronického obchodu.
 • Riziko projektování elektronického obchodu firmy 

  Gazdíková, Pavla
  Bakalářská práce se ve své úvodní části zabývá teoretickými poznatky z oblasti projektování elektronického obchodu a strategie firmy. Druhou část práce tvoří analýza současné situace firmy. Ve třetí, stěžejní části navrhuji ...
 • Využití víceúrovňových asociačních pravidel v internetovém obchodu 

  Králík, Michael
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací kompletního informačního systému pro potřeby elektronického obchodu, v jehož prostředí bude využito víceúrovňových asociačních pravidel pro dolování dat. Informační ...
 • Webová aplikace pro realitní kancelář 

  Hájek, Jan
  Tato práce se zabývá tvorbou webové aplikace pro realitní kancelár, ve které budou jak bežní uživatelé, tak administrátori, schopni jednoduše ovládat celý systém, starající se o prezentaci firmy a aktuální nabídku nemovitostí. ...
 • Webové aplikace s ohledem na přístupnost 

  Kříž, Tomáš
  Komplexnost diplomové práce spočívá v podání teoretických základů, kterým se věnují kapitoly 1 až 3. V těchto kapitolách jsou vysvětleny pojmy přístupný web, handicapovaný uživatel a jejich souvislosti. Zmíněny jsou hlavní ...