Now showing items 1-15 of 15

 • Bezpečnost elektronického bankovnictví pro firmu 

  Rennét, Jiří
  Diplomová práce podrobně rozebírá a analyzuje zabezpečení elektronického bankovnictví vybraného bankovního sektoru v České Republice. Z těchto výsledků a poznatků definuje nejvhodnější elektronické bankovnictví z hlediska ...
 • Bezpečnost elektronického obchodu 

  Jonáš, Martin
  Bakalářská práce má za úkol vyjádření bezpečnostních funkcí informačního systému, popis elektronických podpisů a certifikačních autorit. Dále je zaměřená na získání, zprovoznění a použití elektronického podpisu.
 • Bezpečnost elektronického obchodu 

  Jonáš, Martin
  Diplomová práce má za úkol vyjádření bezpečnostních funkcí informačního systému, popis elektronických podpisů a certifikačních autorit. Dále je zaměřená na získání, zprovoznění a použití elektronického podpisu.
 • Datové schránky jako nástroj e-governmentu v České republice 

  Fančovič, Tomáš
  Obsahem této práce je analýza a vysvětlení pojmu datové schránky v e-governmentu České republiky. Práce se bude zabývat postupem implementace a používání datových schránek v orgánech státní správy a samosprávy, konkrétně ...
 • Digitální podpis 

  Vaverka, Aleš
  Digitálního podpisu, které je námětem této semestrální práce, je v současnosti velmi aktuální. Se stále vzrůstajícími možnostmi internetu a vidinou snižující se četnosti používání papírové dokumentace bylo nutné vyvinout ...
 • Důvěryhodný dlouhodobý elektronický archiv 

  Mravec, Roman
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou archivácie elektronických dokumentov a to najmä z dlhodobého hľadiska. Cieľom je zaistiť bezpečnosť a dôveryhodnosť elektronických dokumentov v elektronickom archíve. Zohľadňuje ...
 • Elektronická podatelna pro obecní úřady 

  Stránský, Karel
  Bakalářská práce "Elektronická podatelna pro obecní úřady" je zaměřena na využití elektronických podatelen pro elektronickou komunikaci občanů s orgány veřejné správy. První část práce popisuje legislativní stránku související ...
 • Elektronická podatelna VUT 2 

  Beran, Martin
  Tato práce se věnuje problematice elektronické podatelny pro VUT. Rozebírá princip fungování elektronické podatelny, elektronického podepisování a porovnává nabídku komerčních podatelen. Věnuje se návrhu a realizaci ...
 • Elektronický podpis ve veřejné správě 

  Ivanchanka, Darya
  Téma bakalářské práce zahrnuje problematiku elektronického podpisu a jeho vymezení v teoretické rovině a následně z hlediska komparace u vybraných států, které jsou uvedeny v praktické části práce. V teoretické části práce ...
 • Návrh elektronického obchodu 

  Morávek, David
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením elektronického obchodu firmy. Na základě poznatků a informací získaných v teoretické části obsahuje návrh nejlepší možné varianty elektronického obchodu, který povede ke stabilnímu ...
 • Online validace záznamů DNSSEC 

  Bachtík, Martin
  Diplomová práce studuje rozšíření, které zabezpečuje systém doménových jmen zavedením ověřitelnosti pravosti dat, známé jako DNSSEC. Tvůrčím výstupem je návrh aplikace a její následná implementace, která v každé etapě při ...
 • Software pro obsluhu datových schránek 

  Janečka, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem aktuálního stavu elektronizace státní správy. Popisuje jednotlivé oblasti a jejich problémy. Dále se zaměřuje na informační technologie užívané v rámci eGovernmentu a popisuje jejich ...
 • Vicefaktorová autentizace elektronických dokumentů 

  Gancarčík, Lukáš
  Cieľom práce je podať ucelenú informáciu o elektronických dokumentoch a možnostiach ich využitia. Zameriava sa na oblasť autentizácie, kde špecifikuje možnosti získania autentizačnej informácie a popisuje jednotlivé spôsoby ...
 • Využití elektronického podpisu v obchodní komunikaci. 

  Bauer, Oldřich
  Práce se zabývá elektronickým podpisem a jeho využitím na nejmodernější úrovni a je zaměřená na ochranu dat ve světě elektronických dokumentů. Popisuje tyto technologie po technické i legislativní stránce s využitím v praxi ...
 • Zabezpečený přenos dat pomocí čarových kódů 

  Kratochvíl, Martin
  Cílem práce bylo vytvoření systému pro přenos dat vizuální cestou s využitím čárových kódů. Důraz byl kladen hlavně na zabezpečení systému proti zneužití. Byl navržen mechanizmus pro samotný přenos a různé bezpečnostní ...