Now showing items 1-1 of 1

  • Střídač pro trojfázový motor 

    Mikuška, Martin
    Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom jednotlivých obvodov trojfázového meniča. Riadenie meniča zabezpečuje digitálny signálový kontrolér MC56F8013 spolu s jeho obslužným programom. Princíp riadenia je navrhnutý pre ...