Now showing items 1-13 of 13

 • Drug Release Kinetics of Electrospun PHB Meshes 

  Kundrát, Vojtěch; Černeková, Nicole; Kovalčík, Adriána; Enev, Vojtěch; Márová, Ivana (MDPI, 2019-06-14)
  Microbial poly(3-hydroxybutyrate) (PHB) has several advantages including its biocompatibility and ability to degrade in vivo and in vitro without toxic substances. This paper investigates the feasibility of electrospun PHB ...
 • Electrospinning over Solvent Casting: Tuning of Mechanical Properties of Membranes 

  Ghosal, Kajal; Chandra, Aniruddha; Govindh, Praveen; Snigdha, Snigdha; Roy, Sudeep; Agatemor, Christian; Thomas, Sabu; Provazník, Ivo (Nature Publishing, 2018-03-22)
  We put forth our opinion regarding the enhanced plasticity and modulation of mechanical properties of polymeric films obtained through electrospinning process in this article. In majority of the pharmaceutical, biomedical, ...
 • Elektrická charakterizace flexibilních nanovlákenných piezoelektrických materiálů 

  Vlasáková, Romana
  Tato bakalářská práce se zabývá piezoelektrickými nanovlákennými materiály. V první části je popsán vznik, využití a možné aplikace nanovláken. Dále je probrán princip piezoelektrického jevu, jehož podstatou je přeměna ...
 • Influence of Hydroxyapatite Nanoparticles and Surface Plasma Treatment on Bioactivity of Polycaprolactone Nanofibers 

  Šťastná, Eva; Částková, Klára; Ráheĺ, Jozef (MDPI, 2020-08-20)
  Nanofibers are well known as a beneficial type of structure for tissue engineering. As a result of the high acquisition cost of the natural polymers and their environmentally problematic treatment (toxic dissolution agents), ...
 • Nanovlákenné separátory pro lithium-iontové akumulátory 

  Pléha, David
  Použití nanovlákenných separátorů pro Li-ion akumulátory s sebou přináší řadu výhod. Oproti dnes používaným typům mají nanovlákenné separátory vyšší teplotní odolnost, vyšší iontovou vodivost a zvýšenou schopnost zvlhčení. ...
 • Nanovlákna na bázi hyaluronanu 

  Linhartová, Beáta
  Tato bakalářská práce pojednává o metodách výroby nanovláken, shrnuje a popisuje postupy příprav, poukazuje na jednotlivé výhody a nevýhody postupů a nastiňuje směr vývoje nanovláken. Na rešerši navazuje vlastní experimentální ...
 • Příprava keramických vláken elektrostatickým zvlákňováním 

  Nemčovský, Jakub
  Diplomová práca je zameraná na prípravu keramických vlákien elektrostatickým zvlákňovaním. Teoretická časť diplomovej práce zhrňuje doposiaľ známe informácie v oblasti keramických vlákien, ich vlastností, aplikácií a výroby. ...
 • Reologické chování roztoků polymeru vhodných pro elektrostatické zvlákňování 

  Divínová, Nikol
  Předložená diplomová práce se zabývá přípravou a charakterizací vodných roztoků polyvinylalkoholu (PVA) vhodných pro elektrostatické zvlákňování. V teoretické části je popsána metoda elektrostatického zvlákňování, včetně ...
 • A Simple Drug Delivery System for Platelet-Derived Bioactive Molecules, to Improve Melanocyte Stimulation in Vitiligo Treatment 

  Vocetková, Karolína; Sovková, Věra; Buzgo, Matěj; Lukášová, Věra; Divín, Radek; Rampichová, Michaela; Blažek, Pavel; Zikmund, Tomáš; Kaiser, Jozef; Karpíšek, Zdeněk; Amler, Evžen; Filova, Eva (MDPI, 2020-09-10)
  Vitiligo is the most common depigmentation disorder of the skin. Currently, its therapy focuses on the halting of the immune response and stimulation of the regenerative processes, leading to the restoration of normal ...
 • Stanovení aditiv ve vícesložkovém systému pro elektrospinnig 

  Gajdová, Barbora
  Tato bakalářská práce pojednává o výrobě nanovláken ze směsi polymerů, popisuje metody přípravy a výroby nanovláken pomocí přístroje 4SPIN®. Experimentální část se zabývá inkorporací aditiv do zvlákněné vrstvy. Byla použita ...
 • Structure–Properties Relationship of Electrospun PVDF fibers 

  Částková, Klára; Kaštyl, Jaroslav; Sobola, Dinara; Petruš, Josef; Šťastná, Eva; Říha, David; Tofel, Pavel (MDPI, 2020-06-23)
  Electrospinning as a versatile technique producing nanofibers was employed to study the influence of the processing parameters and chemical and physical parameters of solutions on poly(vinylidene fluoride) (PVDF) fibers’ ...
 • Uvolňování aktivních látek z pórovitého materiálu na bázi poly(3-hydroxybutyrátu) (PHB) 

  Černeková, Nicole
  Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiom uvoľňovania aktívnych látok z pórovitých štruktúr na báze poly(3-hydroxybutyrátu) (P3HB). Teoretická časť popisuje základné charakteristiky polyhydroxyalkanoátov, ich účinky na ...
 • Vliv zdroje PEO na zvlákňování 

  Grufíková, Jana
  Průběh elektrostatického zvlákňování polymerních roztoků je ovlivňován mnoha různými parametry, které lze rozdělit na parametry roztoku, procesní parametry a parametry okolního prostředí. Tato diplomová práce se zaměřuje ...