Now showing items 1-2 of 2

  • Paroplynový cyklus 

    Tóth, Richard
    Záverečná práca „Paroplynový cyklus“ popisuje tento cyklus z technického hladiska a následne jeho uplatnenie z ekonomického hladiska. V úvode práce je popísaný princíp fungovania paroplynovej elektrárne a potom aplikácia ...
  • Porovnání energetických mixů 

    Kadáková, Nina
    Práca rešeršného typu je zameraná na porovnanie energetického mixu Českej republiky s energetickým mixom ďalších troch štátov, Slovenskej republiky, Talianska a Nórska. V práci sú opísané zdroje energie, ktoré vybrané štáty ...