Now showing items 1-1 of 1

  • Studie rozšíření rozvodny Slavětice o nové zdroje EDU 

    Štus, Martin
    Cílem této diplomové práce bylo vypracovat první studii zabývající se možnostmi rozšíření rozvodny Slavětice o nové zdroje elektrárny Dukovany (EDU). V této práci uvádím vazby rozvodny 400 kV Slavětice na energetickou ...