Now showing items 1-5 of 5

 • Elektrický pohon automobilu 

  Guráň, Radoslav
  Táto bakalárska práca je odbornou rešeršou a pojednáva o elektrických pohonoch osobných automobilov. Práca je rozdelená na sedem základných častí. Prvá časť rozoberá alternatívne pohonné hmoty. Druhá časť rozdeľuje elektrické ...
 • Moderní trendy ve vytápění rodinného domu 

  Bašovský, Ondrej
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zhrnúť poznatky o dnešných spôsoboch vykurovania rodinných domov so zameraním na moderné technológie. Druhým cieľom je previesť základné porovnanie jednotlivých spôsobov vykurovania na ...
 • Obchodování elektrické energie v soudobých podmínkách České republiky 

  Lomjanský, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá obchodovaním elektrickej energie v súdobých podmienkach Českej republiky. Najskôr definuje teoreticko-právne aspekty trhu s elektrickou energiou a niekoľko základných pojmov týkajúcich sa danej ...
 • Palivový článek jako alternativní zdroj el. energie 

  Kürthy, Marián
  Práca sa zaoberá technológiou palivových článkov, princípom palivových článkov a ich rozdelením. Taktiež je predstavená možnosť využitia zemného plynu ako paliva pre palivové články. V záverečnej časti práce sú uvedené dve ...
 • Porovnání energetických mixů 

  Kadáková, Nina
  Práca rešeršného typu je zameraná na porovnanie energetického mixu Českej republiky s energetickým mixom ďalších troch štátov, Slovenskej republiky, Talianska a Nórska. V práci sú opísané zdroje energie, ktoré vybrané štáty ...