Now showing items 1-2 of 2

  • Metodika a zpracování měření u neznámých BLDC motorů 

    Holoubek, David
    Tato práce je zaměřena na metodiku a měření BLDC motorů. V první části je uvedeno dělení elektrických motorů, jejich konstrukce a princip činnosti. Druhou část tvoří BLDC motory a jejich přehled, použití v aplikacích a ...
  • Rekuperace kinetické energie motorových vozidel 

    Hajer, Václav
    Práce pojednává o možnostech rekuperace kinetické energie u motorových vozidel. Je zde rozdělení jednotlivých systémů a popsána jejich funkce. V druhé části práce jsou uvedeny příklady aplikace systémů v různých oblastech ...