Now showing items 1-20 of 33

 • Bezpečnost automatizovaných průmyslových armatur v provozních podmínkách 

  Kryštof, Ondřej
  Výběr vhodné a bezpečné armatury s příslušenstvím závisí na obecných specifikacích pro výrobní závod. Pro správnou volbu armatury jsou důležité faktory, jako tlaková ztráta při průtoku armaturou, úniky do okolního prostředí ...
 • Design elektrického sportovního automobilu 

  Zdvyhal, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá aktuální problematikou kategorie sportovních vozů. Řeší základní otázku budoucnosti ekologického pohonu automobilů a zabývá se problematikou ergonomie spojené s tímto typem vozů. Práce zahrnuje ...
 • Design elektrohandbiku 

  Korejz, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem designu handbiku s elektrickým pohonem. Výsledný návrh je vytvořen s ohledem na poznatky designérské a technické analýzy a nedostatky současných produktů. Cílem práce je vytvoření ...
 • Design interiéru autonomního rodinného automobilu 

  Šimala, Lukáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá designom rodinného autonómneho vozidla, ktoré je určené pre prepravu štyroch až piatich osôb. Práca obsahuje analýzu súčasných vozidiel a taktiež konceptov, na základe ktorých sa vyvodí ...
 • Design městského jednostopého vozidla na elektrický pohon 

  Hrubý, Václav
  Práce se zabývá návrhem designu městského jednostopého vozidla na elektrický pohon. Finální produkt vyniká jednoduchým tvarováním, ojedinělým konstrukčním řešením a možností vyklopení sedla. Dalším zajímavým prvkem je ...
 • Design motocyklu 

  Čípek, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem designu motocyklu. Konkrétně se jedná a motocykl určený do města a jeho širšího okolí, jehož charakter nejvíce odpovídá kategorii motocyklů zvané Naked bikes. Pro pohon motocyklu je ...
 • Design nákladního automobilu s elektrickým pohonem 

  Blahynka, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nákladního automobilu s bateriovým elektrickým pohonem. Prezentovaný návrh představuje řešení zohledňující technické náležitosti vozidla, ergonomické potřeby posádky a estetické ...
 • Design osobní kvadrokoptéry 

  Lupták, Pavol
  Témou tejto diplomovej práce je design osobnej kvadrokoptéry, ktorá je určená na autonómnu prepravu dvoch pasažierov a batožiny. Diplomová práca zahŕňa analýzu existujúcich produktov a zaoberá sa ďalším smerovaním v danej ...
 • Design přívěsného kompresoru 

  Krakovský, Jakub
  Cílem diplomové práce je design přívěsného kompresoru určeného pro manuální práci. Součástí práce je zpracování analýzy, zabývající se historií a současnými trendy v používání kompresorů. Druhá část práce obsahuje samotné ...
 • Design silničního tahače na elektrický pohon 

  Gábriž, Michal
  Tématem této diplomové práce je design silničního tahače s využitím elektrického pohonu. Hlavním cílem je řešení analyzovaných problémů, které se promítají do koncepčního návrhu vozidla splňujícího ergonomické, technické ...
 • Design sportovního motocyklu na elektrický pohon 

  Novotný, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na design sportovního motocyklu na elektrický pohon, určeného pro provoz na pozemních komunikacích pro jednočlennou posádku. Cílem návrhu je odlišení se od designu stávající produkce, která ...
 • Design terénní čtyřkolky 

  Brostíková, Amálie
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem designu terénní čtyřkolky. Speciálně se jedná o typ terénní užitkové čtyřkolky, často označován jako ATV. K pohonu celého stroje jsou využity dva elektromotory. Konečný designérský ...
 • Design vysokozdvižného vozíku 

  Pavla, Jozef
  The main subject of this master‘s thesis is a design of a four-wheel electric forklift focused on an innovative approach to technical, aesthetical, ergonomical and ekological requirements. The aim is to create a concept ...
 • Dětské terénní vozidlo na elektrický pohon 

  Sedlář, Martin
  Diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem dětského terénního vozidla na elektrický pohon. Nejprve je teoreticky rozebrána problematika pravidel pro závody dětských terénních vozidel, elektrického pohonu, předpisů pro ...
 • Elektrický pohon pro ovládání 3f. autotransformátoru 

  Morávek, Lukáš
  Bakalárska práca sa zaoberá výberom typu elektrického motora a navrhnutím schém zapojenia a dosiek plošných spojov pre výkonové, riadiace a napájacie obvody elektrického pohonu pre ovládanie trojfázového autotransformátora. ...
 • Koncepce pracoviště pro měření lineárních motorů 

  Knobloch, Jan
  Diplomová práce pojednává o měření na lineárních motorech. Jedná se o sestavu dvou lineárních strojů na jedné dráze. Jeden je motorem a druhý zátěží. Práce se věnuje jejich matematickému popisu, řízení a měření. Je provedeno ...
 • Koncepční návrh malého tříkolového užitkového vozidla 

  Ambrož, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem tříkolového užitkového vozidla s užitečným zatížením 300 kg. V úvodu je uveden stručný přehled několika vozidel podobné hmotnostní kategorie. Vlastnímu návrhu předchází ...
 • Koncepční návrh výkonného kluzáku s pomocným elektrickým pohonem (dle EASA CS-22) 

  Hlůšek, Josef
  Diplomová práce se věnuje koncepčnímu návrhu kluzáku s elektrickým pohonem dle předpisu CS-22. Je zpracován statistický rozbor kluzáků s pomocným pohonem, který je použit pro stanovení základních návrhových parametrů, ze ...
 • Koncept design automobilu pro dálkové cestování 

  Baka, Michal
  Tématem této diplomové práce je koncept design automobilu budoucnosti, pro dálkové cestování, s využitím elektrického pohonu. Hlavním cílem je řešení analyzovaných problémů, které se promítají do koncepčního návrhu vozidla ...
 • Konstrukce dvouosého manipulátoru 

  Soják, Vojtěch
  Tato diplomová práce se věnuje konstrukci dvouosého manipulátoru dle zadaných parametrů. V úvodní kapitole jsou popsány kinematické struktury průmyslových robotů a manipulátorů a jejich pracovní prostory. Dále se práce ...