Now showing items 1-10 of 10

 • Elektrické charakteristiky klouzavého výboje 

  Jeřábek, Martin
  Předmětem této bakalářské práce bylo seznámit se s vlastnostmi plazmatu, jeho dělením a diagnostikou. Ve fyzice a chemii se za plazma považuje ionizovaný plyn složený z iontů, elektronů (a případně neutrálních atomů a ...
 • Generace nanočástic elektrickým výbojem v kapalinách 

  Čechová, Ludmila
  Tato bakalářská práce je zaměřena na proces generace nanočástic pomocí elektrického výboje v kapalinách. Teoretická část je zaměřena na generaci elektrického výboje v kapalinách, různé metody přípravy nanočástic včetně ...
 • Možnosti eliminace vzniku elektrostatického náboje u pohonu pásového dopravníku 

  Pavluš, Ondřej
  Účelem revize elektrického zařízení je posouzení z hlediska bezpečnosti. Cílem bakalářské práce je revize elektrického pohonu pásového dopravníku jednak se zaměřením na bezpečnost před úrazem elektrickým proudem vlivem ...
 • Optická diagnostika oblouku 

  Čermák, Jiří
  Cílem bakalářské práce je rozdělení jednotlivých druhů elektrických výbojů, vysvětlení ionizace v plazmatu elektrického oblouku a objasnění energetické bilance uvnitř plazmatu. Elektrický oblouk představuje nežádoucí, těžko ...
 • Plazmový reproduktor - zvukem modulovaný elektrický výboj 

  Klein, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí zvukem modulovaného elektrického výboje. Známého také jako plazmový reproduktor. Bezmembránový reproduktor postrádá mechanické prvky a není tudíţ frekvenčně limitován. ...
 • Studium elektrického namáhání drážkových izolací 

  Jabůrek, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektrickým namáháním dielektrických materiálů. Hlavním zaměřením práce je studium působení střídavého elektrického pole velké intenzity na drážkovou izolaci Nomex-Kapton-Nomex. ...
 • Studium účinku elektrického výboje na atmosféru simulující podmínky na Marsu 

  Fojtíková, Nikola
  Cílem bakalářské práce bylo prostudovat účinky elektrického výboje na atmosféru simulují-cí podmínky na Marsu. Tato bakalářská práce je zaměřena na simulaci atmosféry Marsu za atmosférického tlaku a běžné laboratorní ...
 • Vliv polohy světelného zdroje na jeho provozní parametry 

  Múdry, Peter
  Hlavnou úlohou tejto bakalárskej práce je zistiť, ako ovplyvňuje pracovná poloha svetelného zdroja svetelno-technické parametre svetelného zdroja, poprípade iné úzko súvisiace veličiny ako napríklad teplotu svetelného ...
 • Změna parametrů výbojových světelných zdrojů s frekvencí napájecího proudu 

  Kuptsov, Alexander
  Práce se zabývá provozem výbojových světelných zdrojů a jejich závislostí na frekvenci napájecího proudu. První část je věnována popisu teorie výboje, jeho druhů a podmínkám vzniku, vlastnostem a použitím v praxi. Ve druhé ...
 • Změna parametrů výbojových světelných zdrojů s frekvencí napájecího proudu 

  Kuptsov, Alexander
  Práce se zabývá provozem výbojových světelných zdrojů a jejich závislostí na frekvenci napájecího proudu. První část je věnována popisu teorie výboje, jeho druhů a podmínkám vzniku, vlastnostem a použití lidstvem. Ve druhé ...