Now showing items 1-4 of 4

 • Elektrochemická impedanční analýza enzymové reakce 

  Pospíšilová, Michaela
  Aplikace elektrochemické impedanční spektroskopie (EIS) pro studium redoxních enzymových reakcí byla již popsána. Impedanční měření jsou velmi citlivé na změny na rozhraní mezi elektrodou a roztokem způsobené např. adsorpcí ...
 • Hodnocení elektrochemických charakteristik tvářené hořčíkové slitiny AZ31 

  Hána, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou elektrochemické charakterizace tvářené hořčíkové slitiny AZ31, která byla vystavena koroznímu prostředí 0,1 moldm3 roztoku chloridu sodného. Pro vyhodnocení elektrochemických charakteristik ...
 • Koroze neželezných kovových materiálů 

  Ševčíková, Barbora
  Předkládaná dizertační práce se blíže zabývá korozní odolností neželezných kovů. Ke komplexnímu poznání možností zvýšení korozní odolnosti je třeba pochopení jednotlivých vlivů působících na korozní systém vzorku a jeho ...
 • Měření korozního stavu konstrukce veřejného osvětlení 

  Jalový, Michal
  Tato práce popisuje korozní degradační procesy probíhající na povrchu kovových materiálů v různých prostředích. Teoretická část pojednává o základních prostředích, se kterými se v praxi setkáváme. Specifikuje ochranu ...