Now showing items 1-8 of 8

 • Aplikace pro zpracování dat z oblasti genového inženýrství 

  Brychta, Jan
  Tato práce má několik cílů. Jedním z nich je seznámit s problematikou genového inženýrství, zejména pak s fragmentací DNA, makromolekulou DNA, metodami pro purifikaci a separaci nukleových kyselin, enzymy používanými ...
 • Dynamika spotu u obrazů 2D elektroforetických gelů 

  Polášková, Lenka
  Práce shrnuje faktory a parametry, které ovlivňují výsledky 2D elektroforézy, se zaměřením na zpracování obrazu jako jeden ze způsobů snížení nesprávné interpretace jejích výstupů. Proces zpracování obrazu využívá jako ...
 • Hodnocení základních ukazatelů termálních vod pomocí separačních metod 

  Skálová, Lucie
  Jedním z kritérií posuzování termálních vod je přítomnost anorganických iontů. K nejdůležitějším aniontům, které mají vliv na kvalitu těchto vod a umožňují jejich využití k terapeutickým účelům, patří např. sírany, chloridy, ...
 • Identifikace PHA produkujících bakterií pomocí nástrojů molekulární biologie 

  Gajdová, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací bakterií, které jsou schopny produkce polyhydroxyalkanoátů (PHA). Mezi testovanými bakteriemi byli převážně zástupci rodu Pseudomonas, Lactobacillus, Bifidobacterium, dále vzorky ...
 • Kvasinky a víno 

  Palíková, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací vinných kvasinek izolovaných z bobulí a moštu vinné révy. K izolaci byla použita bílá odrůda vína Sauvignon, které bylo pěstováno a vyráběno podle požadavků ekologického zemědělství. ...
 • Nanotransportéry pro teranostické aplikace 

  Dostálová, Simona
  Diplomová práce se zabývá využitím bakteriofága jako nanotransportéru léčiv v teranostice. Tímto termínem se označují v posledních letech velmi studované systémy, umožňující spojit diagnostiku, cílenou dopravu léčiv a ...
 • Sledování změn obsahu proteinů lepku v průběhu technologie výroby piva 

  Porubiaková, Otília
  Cieľom práce bolo sledovanie zmien v obsahu lepkových bielkovín v biotechnologickom procese výroby piva. Analyzované vzorky boli odoberané pri výrobnom procese pšeničného a jačmenného piva pomocou metódy elektroforézy ...
 • Zpracování výstupů z analýzy obrazů 2D elektroforetických gelů 

  Hromadová, Soňa
  Tato práce se zaobírá zpracováním a analýzou obrazů 2D elektroforetických gelů. Skládá se ze dvou částí. V první části nalezneme rešerši používání, vzniku a barvení 2D elektroforetických gelů. Dále základní zpracování ...