Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza dynamiky a výroba prototypu Gaussovy pušky 

  Militký, Ondřej
  Tato práce se zabývá popisem principu Gaussovy pušky. Je zde popsán fyzikální princip, na kterém zařízení funguje, provedení konstrukce a její výhody a omezení. Dále je vytvořen výpočtový model v prostředí Matlab Simulink, ...
 • Chůze jako alternativní zdroj elektrické energie 

  Smilek, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou využití principu energy harvestingu pro generování elektrické energie z lidské chůze. Je provedeno vlastní měření zrychlení na různých částech lidského těla během chůze, na jehož základě ...
 • Diferenční rychlostní snímač 

  Konečný, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem snímače pro měření vzájemné relativní rychlosti kmitání dvou povrchů. V práci jsou popsaná jednotlivá možná řešení, jejich výhody a nevýhody. Dále je proveden patentový průzkum. Hlavní ...
 • Elektromagnetické dělo 

  Kovařík, Martin
  Tato Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací elektromagnetického děla pro testování různých projektilů o maximálním výkonu 19 J. Běžné mechanizmy pro urychlování projektilů používají stlačený vzduch nebo explozi, ...
 • Experimentální elektromagnetické vystřelovací zařízení s více stupni 

  Kovařík, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací vícestupňového elektromagnetického vystřelovacího zařízení pro ověření možnosti zvýšení účinnosti. V práci je zahrnuta simulace magnetického obvodu a návrh jednotlivých ...
 • Hybridní vibrační generátor 

  Rasocha, David
  Tato práce se zaměřuje na návrh hybridního piezoelektrického vibračního generátoru. Hlavní myšlenka spočívá v umístění permanentního magnetu na konec vetknutého piezoelektrického nosníku a vhodném umístění cívky. Cívka s ...
 • Indukční ohřev pro malé aplikace 

  Hrbáč, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi realizací indukčních pecí určených pro malé aplikace. Jsou zde uvedeny teoretické podklady nezbytné pro návrh indukčních zařízení a principy, na kterých je založen indukční ohřev. ...
 • Návrh autonomního zdroje pro měřicí jednotku na rotoru elektrického stroje 

  Kura, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem a následnou konstrukcí autonomního napájecího zdroje pro bezdrátovou měřící jednotku teploty, která je umístěna na rotoru elektrického stroje. Teoretická část této práce je věnována popisem metod v ...
 • Úprava konstrukce mechatronické soustavy pro prezentaci tlumeného kmitání 

  Hanuška, Rostislav
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí mechatronické soustavy pro prezentaci kmitání s elektromagnetickým tlumením za účelem jejího praktického využití ve výuce. Součástí je úvod do problematiky související s kmitáním ...
 • Vibrační generátor pro letecké aplikace 

  Rubeš, Ondřej
  Tato práce je zaměřena na úpravu konstrukčního návrhu vibračního generátoru pro autonomní letecké aplikace. Vibrační generátor je zařízení pro přeměnu energie vibrací na elektrickou energii. Jeho hlavní části jsou kmitající ...
 • Vliv trajektorie elektronového svazku na vlastnosti povrchu oceli 42CrMo4 

  Mikuš, Tomáš
  Práce se zabývá povrchovým kalením oceli 42CrMo4 elektronovým svazkem. Je studován vliv parametrů a zejména trajektorie elektronového svazku na výsledné vlastnosti a strukturu kalené vrstvy. Bylo zkoumáno kalení elektronovým ...