Now showing items 1-8 of 8

 • Měření teploty v elektrických strojích 

  Halfar, Ivo
  Bakalářská práce Měření teploty v elektrických strojích se zabývá vznikem a šířením tepla u elektrických motorů a měřením teploty. Teplota je v diagnostice jednou z nejdůležitějších veličin. Vysoká teplota nám může u motorů ...
 • Moderní zobrazovací metody v medicíně 

  Pařízek, Aleš
  Cílem této práce je popsat základní principy a fyzikální veličiny spjaté s jednotlivými zobrazovacími metodami a poté jednotlivé metody porovnat. Práce popisuje vznik rentgenového záření, jeho interakci s různými materiály ...
 • Návrh simulátoru ranního slunce 

  Suský, Stanislav
  Tato práce se zabývá seznámením s problematikou vlivu elektromagnetického záření na cirkadiánní rytmy a jejich vlivu na organismus. V práci jsou popsány cirkadiánní rytmy a jejich vliv na organismus, umístění a popis funkcí ...
 • Realistický model oblohy 

  Kussior, Zdeněk
  Dokument popisuje teoretickou přípravou a řešení realistické vizualizace volumetrických oblaků pro prostředí simulátoru, běžícího v reálném čase. V první části se zabývám meteorologickým základem celého problému a uvádím ...
 • Spektrální vlastnosti denního světla jako časoprostorová funkce 

  Mayer, Jan
  Diplomová práce popisuje základní údaje o Slunci, sluneční konstantě, průchodu slunečního záření zemskou atmosférou. Popisuje účinky složek optického záření a fyzikální charakter slunečního záření. Práce také popisuje ...
 • Studium účinnosti novodobých tepelných izolací pro stavby 

  Šot, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problémem termoreflexních tepelných izolací. Práce se zčásti věnuje energetické náročnosti budov a související problematikou. Ve větší míře je rozebrána problematika šíření tepla materiálem a ...
 • Vliv modrého světla na lidský organismus 

  Dvořák, Petr
  Tato práce vysvětluje pojem „modré světlo“. Zabývá se zdroji modrého světla a účinky tohoto typu elektromagnetického záření na lidský organismus. Pozornost je věnována především problémům, které může modré světlo způsobit. ...
 • Využití termovizní kamery pro měření teploty elektrických strojů 

  Halfar, Tomáš
  Bakalářská práce Využití termovizní kamery pro měření teploty elektrických strojů seznamuje s problematikou tepla, jeho vznikem, šířením. V této práci jsou uvedeny moţnosti měření teploty. Jsou zde uvedeny především metody ...