Now showing items 1-5 of 5

 • Elektromagnetický návrh synchronního motoru s permanentními magnety 

  Žák, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou synchronního motoru s permanentními magnety. Je zde proveden návrh motoru za pomoci analytických a empirických vztahů. Hlavní důraz je kladen na popis magnetického obvodu motoru. Následně je ...
 • Motor-generátor s axiálním tokem pro hybridní autobus 

  Odvářka, Erik
  Tato dizertační práce se zabývá návrhem původního motor-generátoru s axiálním tokem a buzením permanetními magnety, zkonstruovaným specificky pro hybridní elektrický autobus. Návrhové zadání pro tento stroj přineslo ...
 • Návrh asynchronního motoru pro kaskádní systém čerpání kapalin 

  Juchelka, Roman
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu elektrického motoru pro přímý pohon kaskádního systému čerpání kapalin. Nejprve je vybrán vhodný typ motoru a některé jeho základní parametry. Zvolen byl 4 pólový třífázový asynchronní ...
 • Návrh vysokootáčkového asynchronního motoru 

  Čech, Jiří
  V první části této práce jsou uvedeny obecné informace k elektromagnetickému návrhu asynchronního motoru. Zaměření první kapitoly je především na vysvětlení jednotlivých vlivů, které je nutné při návrhu motoru zohledňovat. ...
 • Návrh vysokootáčkového motoru 350kW 40 000min-1 

  Karásek, Ladislav
  Tato práce se zabývá problematikou vysokootáčkových strojů. V úvodu práce je přehled některých již vyrobených vysokootáčkových strojů. Jako vhodný stroj pro zadané parametry byl zvolen asynchronní stroj s masivním rotorem ...