Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení základních ukazatelů termálních vod pomocí separačních metod 

  Skálová, Lucie
  Jedním z kritérií posuzování termálních vod je přítomnost anorganických iontů. K nejdůležitějším aniontům, které mají vliv na kvalitu těchto vod a umožňují jejich využití k terapeutickým účelům, patří např. sírany, chloridy, ...
 • Stanovení hyaluronanů elektromigračními metodami 

  Bártová, Adéla
  Tato práce se zabývá popisem kyseliny hyaluronové, charakterizací jejího chování v roztoku, jejími chemicko-fyzikálními vlastnostmi a využitím v různých průmyslových odvětvích. Součástí práce je také část věnovaná možnostem ...
 • Využití elektromigračních metod při analýze léčiv. 

  Tučková, Dominika
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením účinné látky septonex v léčivých přípravcích metodou kapilární izotachoforézy. Hlavním cílem je optimalizace metody pro rychlé, citlivé a nenákladné stanovení septonexu. V bakalářské ...