Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza Smart Grid zařízení 

  Kolacia, Tomáš
  Tato práce se zabývá inteligentními sítěmi a inteligentním měřením v elektroenergetice. První část je zaměřena na srovnání klasického modelu elektrizační soustavy s konceptem inteligentních sítí spolu s výhodami, kterých ...
 • Bateriové systémy pro distribuční sítě 

  Filip, Robin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou bateriových úložišť v distribučních sítích. V práci jsou představeny způsoby akumulace elektrické energie s důrazem na technologie bateriových systémů. Následně jsou nastíněny ...
 • Bateriový box pro elektromobil 

  List, Jaroslav
  Práce se zabývá návrhem bateriového boxu s lithium-iontovou technologií, pro co největší dojezd elektromobilu VUT SuperEL II. Na základě analýzy prostor elektromobilu a parametrů elektronické soustavy, byla navržena maximální ...
 • Design osobní kvadrokoptéry 

  Lupták, Pavol
  Témou tejto diplomovej práce je design osobnej kvadrokoptéry, ktorá je určená na autonómnu prepravu dvoch pasažierov a batožiny. Diplomová práca zahŕňa analýzu existujúcich produktov a zaoberá sa ďalším smerovaním v danej ...
 • Elektrická vozidla jako akumulační prvek pro elektrické sítě 

  Novák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi akumulace elektrické energie pomocí elektrických vozidel a jejich využití k regulačním potřebám elektrické sítě. V úvodu této práce je popsán současný stav elektromobility ve světě ...
 • Elektromobilita, řešení infrastruktury pro domácnosti a společnosti 

  Ďuračka, Samuel
  Cieľom tejto bakalárskej práce je spracovanie prehľadu súčasného stavu poznania v oblasti rôznych spôsobov nabíjania elektromobilov, problematiky domácich nabíjacích staníc a batériových úložísk. Úvod práce je zameraný na ...
 • Energetická účinnost využití vodíku v dopravě 

  Mikulenka, Karel
  Bakalářská práce se zabývá analýzou soudobých možností využití vodíku v dopravě. Vodík je vědeckou obcí považován za možnou odpověď na stále se zvyšující emise z dopravy a jejich negativní dopad na životní prostředí. V ...
 • Infrastruktura pro elektromobilitu 

  Smutková, Karolína
  Tato práce se zabývá problematikou nabíjení elektromobilů, do níž spadá množství dílčích otázek. Poskytuje přehled o současných technických řešeních nabíjecích stanic, konektorů, komunikace vozidlo – nabíječka v průběhu ...
 • Investície podniku automobilového priemyslu do kovov ako strategických surovín 

  Kubík, Ján
  Diplomová práca sa na základe poverenia manažmentu modelovej spoločnosti zaoberá fundamentálnou analýzou vybraných kovov, ako komodít s využitím pre výrobu batérií pre elektromobily, za účelom zaistenia proti zmenám ceny ...
 • Podpora marketingové komunikace prodeje elektromobilů v ČR 

  Stejskalová, Kristina
  V této práci je zpracována stručná historie elektromobilů až do současnosti. Jsou popsá-ny hybridní vozidla a zvláštní pozornost je věnována popisu elektromobilů. Je předsta-ven způsob akumulace elektrické energie pomocí ...
 • Rozsahy hlavních parametrů elektrizační soustavy 

  Řehořek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá popisem elektrizační soustavy a rozsahy výkonů, spotřeby a parametrů prvků elektrizační soustavy. V první části je popsána struktura elektrizační soustavy, a základní dělení elektrických sítí. ...
 • Využití metod soft computingu jako podpory pro rozhodování při řízení podniku 

  Pekárek, Jan
  Předložená disertační práce se zabývá problémem rozmístění nabíjecí infrastruktury pro elektromobily na území České republiky. Jádrem práce je matematický optimalizační model, který je implementován v jazyce výpočetního ...