Now showing items 1-4 of 4

 • Metody ověřování technického stavu vozidel 

  Urban, Zdeněk (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Při posuzování technického stavu vozidla je nutné si ověřit nepřesné nebo zprostředkované informace zaměstnanců autoopravovny. Elektronická řízení jednotlivých skupin vozidla a nejnovější diagnostické postupy umožňují ...
 • Návrh testovacího pracoviště pro automatizované testování elektronické řídicí jednotky 

  Dalecký, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací části automatizovaného testovacího pracoviště pro výstupní testování elektronické řídicí jednotky při její samotné výrobě. Elektronická řídicí jednotka je vyráběna společností ...
 • Využití dat z řídicích jednotek vozidel při analýze silničních nehod 

  Švábenský, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na využití dat z řídicích jednotek pro analýzu nehod a pojistné podvody. Teoretická část práce se zabývá elektronickými systémy vozidel a jejich řídicími jednotkami, diagnostickými procesy, ...
 • Vývoj a implementace testovací jednotky pro malosériovou výrobu 

  Kolomazník, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá vývojem testovací jednotky pro malosériovou výrobu. V rešeršní části jsou představeny principy testování, také jsou zde diskutovány různé způsoby realizace testovacích konektorů a volba řídicí ...