Now showing items 1-1 of 1

  • Business Cards Generator 

    Krippel, Martin
    Vizitky jsou i dnes důležitou součástí komunikace. Použití vizitky je jednoduchý způsob pro sdílení základních kontaktních informací. V této práci jsou popsané základní vlastnosti vizitek. Dále se práce zabývá tvorbou ...