Now showing items 1-20 of 26

 • Analýza a návrh elektronického obchodu 

  Stránský, David
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu, návrh a implementaci internetového obchodu. První část je věnovaná internetovému marketingu, optimalizaci pro vyhladavače a modelování elektronického obchodu z teoretického hlediska. ...
 • Analýza a návrh optimalizace elektronického obchodu 

  Bureš, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a optimalizaci internetového obchodu. Jejím hlavním cílem je navrhnout optimalizace z pohledu online marketingu, informační architektury, webové analytiky a dalších slabých stránek, ...
 • Elektronické obchodování na finančních trzích 

  Antoš, Milan
  Tato práce se zabývá analýzou elektronického obchodování na finančních trzích. Popisuje základní principy fungování některých elektronických transakčních mechanizmů, které jsou běžně aplikovány v reálném prostředí finančních trhů.
 • Elektronický obchod pro vybranou firmu 

  Ivičič, Stanislav
  Práce je zaměřena na vytvoření návrhu elektronického obchodu pro konkrétní firmu, který bude dále použitelný jako aplikace k obchodování na internetu.
 • Firemní internetové stránky a elektronický obchod 

  Zemánek, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o komplexním návrhu řešení nových internetových stránek s elektronickým obchodem. Obsahuje analýzu stávající webové prezentace, současných trendů a následný návrh optimálního řešení pro elektronický ...
 • Metodika návrhu implementace elektronického obchodu 

  Šmýd, Radek
  Cílem této bakalářské práce je ukázat možnost návrhu a založení internetového obchodu ve společnosti HANZA SPORT plus, s.r.o. s maximálním ohledem na úspěšnost výsledného řešení. Tato práce je rozdělena do logických celků, ...
 • Model e-marketingu firmy 

  Hladišová, Dana
  Práce popisuje možnosti, které elektronické obchodování může nabídnout firmám podnikajícím prostřednictvím internetové sítě. Kterých postupů se má firma držet, aby dosáhla úspěchů využitím e-marketingu.
 • Model elektronického obchodu firmy 

  Soldánová, Drahomíra
  Cílem mé práce je vytvoření modelu elektronického obchodu firmy. První část obsahuje charakteristiku prostředí Internetu a jeho uživatelů. Dále se zaměřím na elektronické obchodování a identifikuji důležité parametry při ...
 • Model elektronického obchodu s podporou zákazníků 

  Henčl, Luděk
  Obsahem bakalářské práce je obecná analýza, výhody, nevýhody a chování zákazníka v prostoru elektronického obchodování. Součástí této analýzy je návrh konkrétního internetového obchodu.
 • Model internetového obchodu pro firmu 

  Boudný, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá aplikací elektronického obchodování a tvorbou elektronického obchodu. Obsahuje teoretické předpoklady, analýzu problému a návrh řešení. Je zde popsán postup vytváření elektronického obchodu ...
 • Model přímých plateb v elektronickém obchodování 

  Adámek, Jiří
  Práce se zabývá problematikou přímých plateb v elektronickém obchodování v rámci České republiky i zahraničí. Popisuje nejpoužívanější způsoby plateb z funkčního a technického hlediska. Na základě aktuálních trendů, které ...
 • Moderní model elektronického katalogu 

  Folta, Martin
  Práce se zabývá modelem moderního elektronického katalogu, který slouží firmě k prezentaci svých služeb.
 • Nativní framework pro univerzální nabídkový systém pro platformu Android 

  Pyszko, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací frameworku pro operační systém Android. Tento framework je určen pro efektivní vývoj mobilních aplikací, jež jsou určeny k prezentaci produktů. Framework je navržen s ohledem ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Procházka, Václav
  Tématem této práce je návrh dílčí části informačního systému podniku. Obsahuje analýzu současného stavu informačního systému a elektronického obchodu, který je s ním propojen. Výsledkem této práce je návrh řešení pro ...
 • Návrh elektronického obchodu pro firmu 

  Kalužík, Jakub
  Bakalářská práce se věnuje návrhu elektronického obchodu a internetových stránek pro firmu, která se zabývá prodejem oděvů a sportovního příslušenství. Základem části bakalářské práce nazvané současný stav řešené problematiky ...
 • Návrh internetového obchodu 

  Outrata, Jakub
  Bakalářská práce pojednává o problematice návrhu internetového obchodu, elektronických objednávkách, o možnostech zlepšení současného klasického stylu prodeje produktů k mnohem efektivnějšímu elektronickému způsobu. Obsahuje ...
 • Optimalizace e-shopu firmy 

  Kodeš, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu současného stavu firmy Biosféra eshop s.r.o., ze které vychází návrh nového elektronického obchodu zjednodušující procesy ve firmě a zkvalitňující služby pro koncové zákazníky.
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kremláček, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu současného stavu rodinného obchodu, který se zabývá prodejem potřeb a krmiv pro zvířata a dále analýzou informačního systému této firmy a návrhem jeho zlepšení za účelem podpory ...
 • Rozbor možností elektronického obchodu B2B 

  Fogl, Vladimír
  Spolupráce je základ veškeré ekonomické produkce a obchodních procesů. Rychlé proniknutí informačních technologií do obchodní sféry umožňuje a vyžaduje změny v jádru obchodních procesů a vztahů mezi obchodními organizacemi. ...
 • Rozvoj elektronického obchodu s využitím datové analýzy 

  Župka, Petr
  Tato bakalářská práce se primárně zaměřuje na využití poznatků z dat elektronického obchodu pro ověření marketingové intuice v rámci rozvoje elektronického obchodu, efektivnější nastavení reklamních kampaní a opatření, ...