Now showing items 1-20 of 36

 • Analýza a návrh elektronického obchodu firmy 

  Kosíř, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem elektronického obchodu firmy, tak aby byly splněny nejmodernější trendy v oblasti elektronického obchodování, firma byla schopná konkurence na poli elektronického obchodování ...
 • Analýza a návrh elektronického obchodu firmy 

  Deutsch, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá zpracováním vnitřní a vnější analýzy dané společnosti za účelem návrhu varianty elektronického obchodu, která bude vybrána na základě daných kritérií. Součástí vlastního návrhu bude vybrané řešení ...
 • Analýza a návrhy elektronického bankovnictví 

  Maťák, Lubomír
  Obsahem diplomové práce je analýza zvoleného bankovního sektoru pro Komerční banku a vytvoření návrhu a zhodnocení problematiky internetového a převážně mobilního bankovnictví..
 • Analýza a optimalizace elektronického obchodu 

  Pírková, Hana
  Bakalářská práce vytváří návrh elektronického obchodu brněnské společnosti Železářství Oldřich Barták, spol. s r.o. Na základě analýzy současného stavu elektronického obchodu a teoretických východisek, přináší v návrhu ...
 • Analýza firmy a realizace změn 

  Staněk, Miroslav
  Předmětem této diplomové práce je analýza vybrané firmy a realizace změn, které z analýzy vyplývají. Hlavní změnou je zavedení internetového obchodu. Na základě této práce by firma měla být schopna efektivně realizovat ...
 • Elektronický obchod a jeho marketing 

  Musilová, Veronika
  Ve své diplomové práci se budu věnovat vytvoření vhodného modelu e-marketingu pro elektronický obchod květinářství. Cílem bude skloubit možné nástroje online marketingu tak, aby mohla firma úspěšně fungovat na internetu a ...
 • Elektronický obchod firmy 

  Smolík, Luboš
  Bakalářská práce vytváří návrh elektronického obchodu a marketingové strategie společnosti Crhák s.r.o. Analyzuje současný stav elektronického obchodu a porovnáním s moderními trendy a vývojem v oblasti e-commerce, přináší ...
 • Hodnocení elektronického obchodu a návrh internetového marketingu 

  Kroulíková, Michaela
  Na základě systémové analyzy moderního prostředí elektronického podnikání je zhodnocen vytvořený návrh elektronického obchodu z hlediska funkčnosti a marketingu.
 • Marketingová strategie rozvoje magazinu TOPLIFE 

  Steinbock, Petr
  Návrh marketingové strategie a produktová strategie s realizačním plánem marketingové strategie rozvoje magazinu TOPLIFE.
 • Metodika propagace e-shopu bez placené reklamy 

  Walder, Marek
  Vymezení a definování specifika e-shopů a internetového prostředí v ČR. Popis neplacené formy propagace a jejich praktická účinnost. Návod na úspěšnou propagaci pro české e-shopy a to bez placených forem reklamy.
 • Model elektronického obchodování 

  Sikorová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá tématikou „Model elektronického obchodu firmy humi.cz provozovaný firmou Humi Outdoor, s. r. o.” Na základě analýzy elektronického obchodu a systému pro jeho tvorbu a správu jsou navržena taková ...
 • Model elektronického obchodování 

  Příborská, Lucie
  Má bakalářská práce se zabývá tvorbou modelu pro elektronické obchodování. Cílem práce je poskytnout potřebné informace pro kvalitní navržení a zavedení elektronického obchodu. Tento obchod by měl splňovat požadavky firmy ...
 • Model elektronického obchodu 

  Jaroš, Petr
  Tato diplomová práce analyzuje vybrané problémy elektronického obchodování. Popisuje současný stav a obsahuje návrh modelu elektronického bankovnictví. Realizace tohoto návrhu povede ke zkvalitnění nabízených služeb.
 • Model elektronického obchodu B2C 

  Socha, Václav
  Bakalářská práce analyzuje problémy, které souvisejí s výběrem a implementaci elektronického obchodu. Obsahuje teoretické předpoklady, analýzu problému a návrh řešení včetně posouzení jeho výhodnosti s cílem ukázat majiteli ...
 • Model elektronického obchodu firmy 

  Soldánová, Drahomíra
  Cílem mé práce je vytvoření modelu elektronického obchodu firmy. První část obsahuje charakteristiku prostředí Internetu a jeho uživatelů. Dále se zaměřím na elektronické obchodování a identifikuji důležité parametry při ...
 • Model elektronického obchodu ve službách 

  Šustrová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá současnou situací společnosti poskytující služby v oblasti kopírování, laminování, vazby dokumentů a podobně. Firmě navrhuje především model elektronického obchodu týkající se struktury, funkčnosti ...
 • Model hodnocení elektronického bankovnictví 

  Maťák, Lubomír
  Obsahem práce je vytvoření modelu hodnocení elektronického bankovnictví pro KB a vyjádření přínosu z pohledu ekonomického a technického.
 • Model přímých plateb v internetovém obchodu 

  Svobodová, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na funkci přímých plateb v elektronickém prostřední. Stanovuje model, který pomáhá k lepšímu poukazování přímých plateb v internetovém obchodování. Cílem práce je právě navrhnutí takového modelu, ...
 • Model strategického řízení elektronického obchodu 

  Janková, Martina
  V bakalářské práci je uveden návrh možné varianty modelu strategického řízení elektronického obchodu zaměřeného především na požadavky koncového zákazníka. Předkládaná práce obsahuje teoretická východiska k systémově ...
 • Možnosti elektronického obchodování a návrh internetového obchodu 

  Šura, Jiří
  Tato bakalářská práce pojednává o elektronickém obchodování. Část je věnována technickým požadavkům a obecně technologiím elektronického obchodování, další část je věnována internetovým obchodům, principům jejich provozu ...