Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza využitelnosti kompasu pro navigaci mobilního robotu v indoor prostředí 

    Pilch, Petr
    Tato práce se zabývá využitelností kompasu HMC6343 pro řízení robotu ve vnitřním prostředí. V první části je představena historie kompasu a popsán princip činnosti některých druhů kompasů včetně anizotropního magnetorezistivního ...
  • Inerciální navigační systém 

    Homolka, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem inerciálního navigačního systému složeného z modulů GPS, kompasu, gyroskopu a akcelerometru. Zkoumá komunikaci a činnost mezi nimi a řeší návrh řídícího obvodu v podobě jednočipového ...