Now showing items 1-6 of 6

 • Elektronické formy marketingu 

  Učeň, Michal
  Předmětem bakalářské práce je definování a podrobný popis stávajících forem elektronického marketingu a analýza jejich účinnosti v souvislosti se záměry propagace. Bakalářská práce je zpracována bez stěžejní účasti konkrétního ...
 • Model e-marketingu firmy 

  Klusová, Alena
  Diplomová práce je zaměřena na elektronický marketing. Na základě poznatků z teoretické části je v praktické části navržen model elektronického marketingu, který povede ke zlepšení image společnosti, vyšší konkurenceschopnosti, ...
 • Model e-marketingu pro firmu SSK Třinec, a.s. 

  Klusová, Alena
  Tato práce je zaměřena na marketing, internet a zejména na spojení marketingu a internetu, tzv. elektronický marketing. V teoretické části je popsán marketing, formy elektronického marketingu a nejrozsáhlejší forma ...
 • Návrh a implementace elektronického obchodu 

  Kočár, Radek
  Tato práce pojednává o návrhu a implementaci elektronického obchodu. Je v ní zdokumentován proces tvorby partnerského elektronického obchodu a zhodnocena použitá řešení. Výsledkem práce je funkční elektronický obchod ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Procházka, Václav
  Tématem této práce je návrh dílčí části informačního systému podniku. Obsahuje analýzu současného stavu informačního systému a elektronického obchodu, který je s ním propojen. Výsledkem této práce je návrh řešení pro ...
 • Návrh portálu pro zlepšení informovanosti zákazníků firmy 

  Bednářová, Iveta
  Bakalářská práce pojednává o problematice bezdrátových sítí, problémech s rozsahem znalostí zákazníků v této oblasti, tvorbě internetových stránek a elektronickém obchodě. Obsahuje návody, postupy a potřebné informace, ...