Now showing items 1-2 of 2

  • Elektrostimulační metoda prodloužení života kardiomyocytů 

    Čermáková, Adéla
    Tato práce se zabývá elektrostimulací kardiomyocytů a návrhem kompletního stimulačního zařízení pro jejich kultivaci a stimulaci. V úvodu se zabývá elektrofyziologií myocytů, následně potom problematikou elektrostimulace ...
  • Elektrostimulační metoda prodloužení života kardiomyocytů 

    Čermáková, Adéla
    Tato práce se zabývá elektrofyziologií srdečních buněk, jejich elektrostimulací a návrhem stimulačního zařízení pro prodloužení jejich života. V první části se zaměřuje na akční potenciál obecně ve svalových buňkách, ...