Now showing items 1-12 of 12

 • Deskripce vřeten obráběcích strojů 

  Nohál, Libor
  Předmětem této bakalářské práce Deskripce vřeten obráběcích strojů je rešerše a popis používaných vřeten u obráběcích strojů. První část je věnována faktorům ovlivňujících konstrukci vřetene a obecnému rozdělení typů vřeten ...
 • Konstrukce frézovací hlavy pro CNC soustruh s nastavitelným sklonem 

  Horák, Vítězslav
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem frézovací hlavy s B osou pro soustružnické obráběcí centrum. Práce obsahuje rešeršní část s CNC soustružnickými obráběcími centry, jejich nástrojovými soustavami a přehled ...
 • Konstrukce multifunkčního obráběcího centra 

  Sedlák, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí multifunkčního obráběcího soustružnického centra. V teoretické části je popsána historie soustruhů, trendy ve výrobě soustruhů a jednotlivé části stroje. V praktické části je návrh ...
 • Konstrukce vřetene brusky 

  Slavíček, Josef
  Předmětem této bakalářské práce je konstrukce vřetene brusky. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část se zabývá obecným popisem vřeten, jejich konstrukčními prvky, požadavky na přesnost a moderními trendy ve v ...
 • Konstrukce vřetene frézovacího stroje 

  Betlach, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je konstrukce vřetene frézovacího stroje. První část práce obsahuje rešerši v oblasti konstrukčních součástí vřeten obráběcích strojů, které se používají v současné době. První část také obsahuje ...
 • Konstrukce vřetene frézovacího stroje 

  Kolář, Radan
  Cílem této bakalářské práce je konstrukce vřetene frézovacího stroje. První část práce obsahuje rešerši v oblasti frézovacích strojů. První část také obsahuje přehled výrobců obráběcích strojů a jejich frézek. Druhá část ...
 • Konstrukce vřetene frézovacího stroje 

  Imrich, David
  Předmětem této bakalářské práce je konstrukce vřetene frézovacího stroje. První část práce obsahuje rešerše frézovacích strojů a jejich vřeten, používaných v současné době. Druhá část práce obsahuje volbu technických ...
 • Návrh dvouosé automatické univerzální frézovací hlavy osazené elekrovřetenem s aplikací pohonů Harmonic-Drive 

  Uhlíř, Jaromír
  Úkolem této diplomové práce je vytvořit přehled současných možných konstrukčních řešení pohonů frézovací hlavy. Vyhodnotit je po stránce ekonomické i technické a poté navrhnout univerzální frézovací hlavu tak, aby byly co ...
 • Návrh dvouosé automatické vidlicové frézovací hlavy osazené elekrovřetem s aplikací pohonů Harmonic-Drive 

  Tkadlec, Dušan
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem dvouosé vidlicové frézovací hlavy s možnými variantami náhonu jednotlivých os. Součástí práce je i technicko – ekonomické zhodnocení jednotlivých variant, výpočet ...
 • Návrh vřetene obráběcího stroje 

  Zapletal, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem vřetene pro malou tříosou frézku. První část práce obsahuje rešerši v oblasti frézovacích vřeten a přehled několika vřeten od různých výrobců. Druhá část se zabývá výpočtem potřebných ...
 • Návrh vřeteníku malého soustruhu 

  Šatný, Patrik
  Diplomová práce se zabývá návrhem vřeteníku malého soustruhu. První část práce se věnuje popisu jednotlivých konstrukčních uzlů týkajících se stavby vřeteníků obráběcích strojů. Druhá část obsahuje přehled podobných strojů ...
 • Vřeteník a hlavní vřeteno horizontálního soustružnického centra 

  Suda, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou vřeteníku a vřetene univerzálního soustružnického centra. Práce se ve své úvodní části věnuje morfologii vřeteníku, kde je popsáno, jakými způsoby lze vřeteno a vřeteník řešit z ...