Now showing items 1-2 of 2

  • Využití finanční analýzy v podniku 

    Kernová, Martina
    Diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti pomocí vybraných metod finanční analýzy. Zaměřuje se na odhalení nedostatků ve finančním hospodaření a jejich příčin. V závěru práce jsou navržena možná ...
  • Využití finanční analýzy v podniku 

    Kernová, Martina
    Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti TRANZA a.s. Klíčová pozornost je věnována elementárním metodám. Veškeré údaje použité pro finanční analýzu vychází z poskytnutých podnikových dokumentací. ...