Now showing items 1-13 of 13

 • Analytické metody pro ověření autenticity vína 

  Flegr, Šimon
  Bakalářská práce se zabývá problematikou autenticity vína s důrazem na geografickou autenticitu původu. Teoretická část shrnuje obsah hlavních složek vína v průběhu jeho výroby, známými způsoby falšování parametrů vína, ...
 • Aplikace reaktivních nanočástic do SAC pájecí pasty 

  Matras, Jan
  Tato práce se zabývá tématem reaktivních nanočástic a jejich přimíchávání do pájecí pasty, které také blíže popisuje. Podrobněji popisuje vlastnosti jednotlivých pájecích slitin. Vysvětluje vznik intermetalických vrstev ...
 • Elementární analýza různých odrůd angreštu 

  Nývltová, Barbora
  Tato bakalářská práce popisuje a zkoumá prvkovou analýzu několika nových odrůd červeného a zeleného angreštu. Teoretická část se zabývá popisem historie, taxonomií, pěstováním a také biologickými znaky angreštu. V další ...
 • Elementární analýza různých odrůd rybízu 

  Kovaříková, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá prvkovou analýzou různých odrůd rybízu, a to červeného (Ribes rubrum), bílého (Ribes vulgare) a černého (Ribes nigrum). V teoretické části je uveden botanický popis každé odrůdy tohoto ...
 • Porovnání extrakčních metod pro prvkovou analýzu zemědělských půd 

  Štursa, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací postupu přípravy vzorku půd z vinic pro prvkovou analýzu metodou ICP-MS. První část práce pojednává o prvkové analýze a jejím využití v agrotechnice a ve vinařství, popisem ...
 • Prvková analýza různých druhů drobného ovoce 

  Štursa, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá prvkovou analýzou drobného ovoce rodu rybíz a rodu angrešt. Teoretická část je věnována botanickému popisu obou rodů, následně popisu nutričních vlastností jednotlivých analyzovaných prvků a ...
 • Spalování pelet z nedřevní biomasy v kotlech II 

  Linda, Matúš
  Bakalárska práca je rozdelená na štyri hlavné časti. Prvá časť sa zaoberá problematikou spaľovania agropeliet v kotloch. V tejto časti sú špecifikované typy peliet, ich výroba a problémy so spaľovaním v kotloch spojené s ...
 • Stanovení mikro a makro prvků v balených vodách technikou ICP-OES 

  Herman, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením vybraných mikro a makro prvků v balených vodách zakoupených v obchodních řetězcích České republiky. Jsou zde popsány makro prvky a mikro prvky, které se vyskytují ve vodách, ...
 • Stanovení nutričních vlastností mleté papriky různého geografického původu 

  Kovaříková, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením nutričních vlastností mleté papriky různého geografického původu. V teoretické části je uveden botanický popis červené papriky (Capsicum annuum L.), její chemické složení, proces ...
 • Stanovení vybraných parametrů v zahraničních pivech 

  Punčochářová, Lenka
  Cílem této práce je stanovení vybraných polyfenolů, organických kyselin a prvků (makroelementů a mikroelementů) v zahraničních pivech. V teoretické části jsou kromě výroby sladu a piva popsány druhy piv a pivní styly a ...
 • Stanovení vybraných prvků v netradičních druzích ovoce 

  Křížová, Soňa
  Tato práce se zabývá stanovením vybraných kovů – As, B, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Se, Sn, Pb, V, Zn, v netradičních druzích ovoce, konkrétně ve dřínu obecném (Cornus mas), rakytníku řešetlákovém (Hippophae ...
 • Stanovení základních fyzikálně chemických parametrů ovocných šťáv z aronie 

  Zídková, Anežka
  V teoretické části bakalářské práce jsou uvedeny základní informace o aronii (Aronia melanocarpa) a možnosti jejího využití. Dále jsou popsány analyzované látky obsažené v plodech aronie a jejich význam pro lidský organismus. ...
 • Využití analytických technik a chemometrie k autentifikaci vín 

  Pořízka, Jaromír
  Tato dizertační práce se zabývá využitím analytických technik ke stanovení prvkového profilu vín doplněné o analýzu vybraných polyfenolických látek. Pro účely prvkové analýzy byly použity dvě spektrometrické techniky a to ...