Now showing items 1-16 of 16

 • Hospodaření vybrané příspěvkové organizace 

  Kučerová, Adéla
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany. Na první část práce, obsahující teoretické poznatky, navazuje druhá část, která je zaměřena ...
 • Návrh počítačovej siete pre ZŠ Bystričany 

  Jurík, Matej
  Táto bakalárska práca je vyhotovená pod vedením Ústavu informatiky. Témou práce je „Návrh počítačovej siete pre ZŠ Bystričany“. Hlavnou úlohou tejto práce je analyzovať aktuálny stav počítačovej siete na základnej škole, ...
 • Návrh systému hodnocení a odměňování pracovníků na základní škole v Blansku 

  Kremličková, Kateřina
  Diplomová práce analyzuje problémy, související se systémem hodnocení na Základní škole v Blansku. Teoretická část práce se zabývá shrnutím základních pojmů týkajících se metod hodnocení a odměňování zaměstnanců. Praktická ...
 • Porovnání hospodaření vybraných příspěvkových organizací 

  Pejchalová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením příspěvkových organizací, kterými jsou základní školy v Novém Městě na Moravě. Práce je rozdělena do 4 částí. Cílem je zhodnotit jejich hospodaření, porovnat jejich příjmy a výdaje ...
 • Přístavba školy 

  Jirčík, Jakub
  Obsahem diplomové práce je statický návrh nosných částí přístavby učebnicového pavilonu základní školy v Mirošově. Navrhovaný objekt je čtyřpodlažní železobetonová monolitická sloupová konstrukce. Stropy nad prvními třemi ...
 • Přístavba základní školy 

  Kuchařík, David
  Práce je zaměřena na návrh a vypracování projektové dokumentace přístavby základní školy, která se nachází ve Starém Plzenci. Dokumentace obsahuje náležitosti dle platných předpisů. Návrh vychází z požadavku investora, jež ...
 • Soukromá základní škola v Berouně 

  Šašková, Lenka
  Obsahem práce je zpracování projektové dokumentace stavení části k provedení novostavby soukromé základní školy v Berouně. Jedná se o stavební projekt základní školy s účelem výuky v anglickém jazyce. Stavba je dvoupodlažní, ...
 • Stavebně technologická etapa obvodového pláště základní školy ve Slažanech 

  Kozla, Dávid
  Táto bakalářská práce řeší stavebně technologickou etapu obvodového pláště základné školy ve Slažanech. Konkrétně se zabývá opláštěním dřevěné nadstavby 3. NP budovy základní školy a dodatečným zateplením stávajících ...
 • Stavebně technologický projekt rozšíření ZŠ Šlapanice 

  Vrbka, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem rozšíření ZŠ ve Šlapanicích. Práce je zaměřena na zpracování projektu zařízení staveniště, časového a finančního plánu, položkového rozpočtu, návrhu hlavních ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Gallo, Robert
  Cieľom diplomovej práce bolo nájsť vhodné riešenie školskej stavby v neľahkých podmienkach centra mesta Ostravy. Škola je umiestnená na hranici medzi mestom a krajinou.
 • Tělocvična Dolní Kounice 

  Julínek, Roman
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu, který byl vypracován pro předmět AG035 v šestém semestru bakalářského studia. Zadáním práce je novostavba objektu tělocvičny v Dolních Kounicích. Jedná se o pozemek v ...
 • Tělocvična Dolní Kounice 

  Fišerová, Markéta
  Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby tělocvičny ZŠ v Dolních Kounicích. Projekt vychází ze studie vytvořené v letním semestru 2019 v předmětu AG035 Ateliér architektonické tvorby 5. Nově navržená tělocvična hmotově ...
 • Základní škola 

  Králíková, Zuzana
  Tématem diplomové práce je návrh novostavby základní školy pro první stupeň. Budova je situována v městě Letohrad v Pardubickém kraji. V návrhu školního zařízení je sportovní sál pro žáky i pro možné využití veřejností. ...
 • Zdravotně technické instalace v základní škole 

  Moštěk, Jan
  Daná diplomová práce je zaměřena na zdravotně technické instalace pro zadaný objekt základní školy a sportovní halu, které budou provedeny, jako novostavby na pozemku v části města Brno-Bystrc. V teoretické části se zabývám ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru 

  Marková, Nikol
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení hospodaření příspěvkové organizace, kterou je Základní škola a Mateřská škola Dolní Radechová, okres Náchod. První část práce se zabývá teoretickými poznatky k danému tématu, na ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru 

  Brabcová, Hana
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace, kterou je Základní a mateřská škola ve Štítech. V první části práce jsou popsány teoretická východiska, která se týkají obecně hospodaření příspěvkových ...