Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza a návrh zdokonalení jednotlivých elementů elektronického obchodu 

  Čep, Jaroslav
  Bakalářská práce hledá možnosti zdokonalení jednotlivých elementů v problematice elektronického obchodu a jejich aplikace. Naopak je důležité i zjištění kritických prvků a jejich náprava či odstranění za účelem zvýšení ...
 • Architektúra a nevidiaci 

  Luciaková, Katarína
  Dizertačná práca rozoberá problematiku nevidiacich žudí vo vzťahu k architektúre. Pre prehžadnosť a určitú chronológiu javov, prácu rozdelím na určité celky, kapitoly. V prvej, úvodnej časti práce budem rozoberať vnímanie ...
 • Expressive Means of Contemporary Architecture 

  Kokolia Křížová, Iveta (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017-11-24)
  V posledních letech směřuje architektonický proces navrhování rozličnějšími cestami, něž tomu bylo doposud. Jeho cíl je ale vždy stejný. S nástupem moderních technologií také vznikají nové formy a architektonické prvky. ...
 • Lámání hesel pomocí algoritmu PRINCE v systému Fitcrack 

  Bolvanský, Dávid
  Algoritmus PRINCE je rýchlejšou a pokročilejšou verziou kombinačného útoku. Nedistribuované lámanie hesiel často naráža na svoje limity a jeho použiteľnosť na reálne úlohy sa znižuje kvôli stúpajúcim nárokom na výpočtové ...
 • Model proudění chladicího média v synchronním stroji 

  Chlup, Jaroslav
  Tento projekt se zabývá možnostmi simulace proudění v elektrických strojích. Stěžejní metodou je metoda konečných prvků. Na základě této metody pracuje program ANSYS. Cílem tohoto projektu je získání univerzálního vztahu ...
 • Možnosti určení původu vína z prvkového složení 

  Škařupa, Přemysl
  Cílem této diplomové práce bylo posoudit možnosti určení původu vína na základě prvkového složení. Za tímto účelem byla provedena analýza majoritních a minoritních prvků ve vybraných odrůdách vín z šesti vinařských podoblastí ...
 • Polná ideální, zámek a v podzamčí 

  Kapraľová, Kristína
  Vo svojej práci sa zaoberám regeneráciou a rekultiváciou formálne dôležitých miest a bodov v meste Polná, na úrovni mesta (časti mesta), zámockého komplexu a nádvoria. Akupunktúrou mesta a zameraním sa na hlavné a podstatné ...
 • Simulování modelů teplotních polí v elektrických strojích 

  Chlup, Jaroslav
  Tento projekt se zabývá možnostmi simulace teplotních polí v elektrických strojích. Stěžejní metodou je metoda konečných prvků. Na základě této metody pracuje program Ansys, ve kterém je nasimulován přerušovaný chod ...
 • Současný stav a vývojové tendence v konstrukci prvků aktivní bezpeč. vozidel. 

  Havel, Jan
  V této práci je provedena rozsáhlá rešerše prvků aktivní bezpečnosti v současných vozidlech z oblasti kondiční, ovládací a pozorovací bezpečnosti. U vybraných prvků jsou detailně popsány požadavky na ně kladené a moderní ...
 • Stanovení základních nutričních parametrů v jedlém hmyzu 

  Korček, Jakub
  V tejto bakalárskej práci je diskutovaný nutričný význam vybraných druhov hmyzu. Analyzované vzorky boli červy, cvrčkovia a kobylky. Analyzované parametre boli: celkový dusík, hrubá bielkovina, celkové lipidy a obsah ...
 • Studium geografické autenticity moravských bílých vín 

  Horáková, Kristýna
  Cílem této bakalářské práce bylo ověření geografické autenticity moravských bílých vín na základě prvkového složení. Měření bylo doplněno o analýzu organických, fenolických a antioxidačních látek ve vínech. K elementární ...
 • Tavení popele z biomasy 

  Hanus, Vlastimil
  Vlastimil Hanus: Tavení popela z biomasy. Diplomová práce magisterského studia 5. ročníku, školní rok 2009/2010, studijní skupina 5O/2. FSI VUT v Brně, Ústav energetiky, odbor Energetické inženýrství, květen 2010. Projekt ...
 • Výpočet elektromagnetického pole asynchronního stroje pro různé mechanické zatížení 

  Hetflajš, Martin
  Bakalářská práce vyšetřuje rozložení elektromagnetického pole na modelu asynchronního stroje se skutečnými parametry laboratorního stroje v závislosti na jeho mechanickém zatížení. Bakalářská práce obsahuje základní ...
 • Vzduchotechnika hokejové haly 

  Zach, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického systému pro hokejovou halu. V objektu, který je rozdělen na tři části se řeší hokejová hala „A“, hokejová hala „B“ a zázemí haly. Vzduchotechnika zajišťuje nucené větrání ...