Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh změny organizační kultury v CK Novalja 

  Tesařová, Jaroslava
  Diplomová práce se zabývá analýzou stávajícího stavu a obsahu organizační kultury cestovní kanceláře Novalja a jejího vlivu na efektivnost fungování firmy. Cílem práce je analyzovat nynější organizační kulturu ve zvolené ...
 • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

  Heinischová, Kateřina
  Diplomová práce se zaměřuje na organizační kulturu a její vliv na efektivnost fungování vybraného podniku. V rámci analýzy současné organizační kultury budou identifikovány konkrétní nedostatky a navrhnuta opatření pro ...
 • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

  Mikulčíková, Šárka
  Diplomová práce se zabývá organizační kulturou společnosti STORRA s.r.o., identifikuje její slabé a silné stránky na základě zvoleného modelu, a navrhuje vhodná řešení pro podporu změny organizační kultury s ohledem na ...