Now showing items 1-3 of 3

 • Composites Based on Alternative Raw Materials at High Temperature Conditions 

  Melichar, Tomáš; Bydžovský, Jiří; Dufka, Amos (Budapest University of Technology and Economics, 2017-10-24)
  This paper presents newly developed polymer-cement composites. The primary binder (cement) was partially substituted by use of blast-furnace slag and high-temperature fly ash. A lightweight aggregate – agloporite (grain ...
 • Sledování vlivu teploty na vlastnosti lithium-iontové baterie 

  Zachová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá sledováním vlivu teploty na vlastnosti lithium-iontových akumulátorů, a to zejména na bezpečnost a kapacitu vybraných akumulátorů. Kapitoly 1 a 2 obsahují literární rešerši k danému tématu, jsou ...
 • Sledování vlivu teploty na vlastnosti olověných akumulátorů 

  Musil, Petr
  Tato práce se zabývá olověnými akumulátory, jejich parametrům a teplotním závislostem tohoto elektrochemického zdroje. V rámci teoretické části práce jsou rozebrány jednotlivé typy akumulátorů, jejich primární parametry a ...